Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

Dne 19. dubna 2018 ve čtvrtek se v budově školy uskuteční třídní schůzky od 15.30 do 17.00 hod

 

Ředitelské volno.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy ve dnech 30. dubna a 7. května 2018 ředitelské volno z provozních důvodů. V tento den škola nezajišťuje stravování, žáci budou automaticky odhlášeni. 
                                        H. Matoušková ředitelka školy

 

Knihomol / Bücherwurm Olomouc 2018

Dne 27. 3. 2018 se konala ve Vlastivědném Muzeu v Olomouci, německá soutěž s názvem knihomol. Účelem této soutěže bylo s dětmi nacvičit krátký text z předem poslané knihy s názvem Erebos. Důraz byl kladen na co nejlepší výslovnost a výrazný přednes. Po odpoledních hodinách s paní učitelkou Mgr. Kopečnou žáci nacvičovali daný úryvek.

Soutěže se zúčastnili dva žáci ze Základní a Mateřské školy Bohuslavice.

Leona Muzikantová – 8. tř.

Ondřej Jedlička – 8. tř.

V den soutěže je hodnotila komise z pedagogické fakulty, z katedry německého jazyka Univerzity Palackého. Kategorie byla rozdělena na základní školy, nižší gymnázia, gymnázia, obchodní akademie, střední odborné školy, odborná učiliště a poslední byla kreativní kategorie- hraní divadla na děj z dané knihy.

Žáci se sice mezi 3 nejlepší nedostali, ale zato si s sebou odnesli spoustu nových zážitků a den jenom s němčinou.

Čtenářská olympiáda ve Čtenářských dílnách

   Ve dnech 28.3. a 4.4.2018 na naší škole ve Čtenářských dílnách proběhla Čtenářská olympiáda. Soutěžilo se v disciplínách čtenářských, znalostních i sportovně založených.

   Při četbě neznámého textu se hodnotila plynulost, hlasitost, správnost i intonace četby. Žáci hledali ve svých oblíbených knihách na čas různé informace (jména, zvířata, barvy i stranu knihy). Dále se soutěžilo v chůzi s knihou na hlavě, v přenášení knihy v poloze na raka a proběhla i štafeta s knihou ve skákání po jedné noze. Na závěr žáci rozluštili zašifrovaný vzkaz, odpověděli na vědomostní pohádkový kvíz a vyluštili si čtenářskou křížovku.

   V obou kolech byli první 3 s nejvyšším počtem bodů odměněni medailemi a potleskem svých čtenářských kolegů. 

1. kolo: 1. místo Matěj Slouka

             2. místo Jan Šišma

             3. místo Adéla Vysoudilová. 

2. kolo: 1. místo Zuzana Studená

             2. místo Eliška Martincová

             3. místo Nela Havlíčková.

   V druhém kole byla medailí za výdrž odměněna i naše nejmladší čtenářka Tereza Pejzlová.

   Všem zúčastněným čtenářům děkujeme za fair play přístup i sportovní nasazení. 

 Mgr. Jitka Syslová a Mgr. Petra Sklenáková

P.S. Více fotografií z akce naleznete ve fotogalerii.

Vyučování:

1. vyučovací hodina      7:30 -   8:15

2. vyučovací hodina      8:25 -   9:10

3. vyučovací hodina      9:30 - 10:15

4. vyučovací hodina    10:25 - 11:10

5. vyučování hodina    11:20 - 12:05

6. vyučovací hodina    12:15 - 13:00

7. vyučovací hodina    13:05 - 13:50

8. vyučovací hodina    13:50 - 14:35

9. vyučovací hodina    14:40 - 15:25