Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice

 

 

 

Učastníme se soutěže

Witzige Texte

Kategorie und Genre / kategorie a žánr:

1. Schüler von Grundschulen – Nacherzählung eines Cartoons

žáci základních škol – Převyprávění kresleného vtipu

2. Text – Länge und Originalität / Text – délka a originalita:

Es wird die Witzigkeit und Originalität bewertet, nicht die sprachliche Korrektheit

Hodnotí se vtipnost a originalita, nikoli jazyková správnost

 

Einsendeschluss / Uzávěrka:   31. 05. 2018

Preise / Ceny:

Es wird jeweils ein 1.-5. Preis in der Kategorie „Grundschule“ und ein 1.-5. Preis in der Kategorie „Fachschule und Gymnasium“ vergeben.

            Erster Preis ist Geschenkgutschien alza.cz im Wert von  2.000,- CZK,

            der Zweite Preis ist geschenkgutschein alza.cz im Wert von 1.000,- CZK,

            3.- 5. Preis ist Powerbank 

Bude udělena 1. – 5. Cena v kategorii „Základní školy“ a 1. – 5. cena v kategorii “Střední školy a gymnázia”.

            První cenou je dárkový poukaz alza.cz v hodnotě 2.000,- Kč

            Druhá cena je dárkový poukaz alza.cz v hodnotě 1.000,- Kč

            3.-.5. cena je powerbanka

 

Soutěže se účastní:

Adam Šišma - 7. třída

Aneta Šmeralová - 7. třída

Adam Němec - 7. třída

Zuzana Dedková- 7. třída

Ondřej Jedlička- 8. třída

Leona Muzikantová- 8. třída

Pavel Budinský- 8. třída

Aneta Svobodová- 9. třída

Mgr. Martina Kopečná

Čtenářská olympiáda ve Čtenářských dílnách

   Ve dnech 28.3. a 4.4.2018 na naší škole ve Čtenářských dílnách proběhla Čtenářská olympiáda. Soutěžilo se v disciplínách čtenářských, znalostních i sportovně založených.

   Při četbě neznámého textu se hodnotila plynulost, hlasitost, správnost i intonace četby. Žáci hledali ve svých oblíbených knihách na čas různé informace (jména, zvířata, barvy i stranu knihy). Dále se soutěžilo v chůzi s knihou na hlavě, v přenášení knihy v poloze na raka a proběhla i štafeta s knihou ve skákání po jedné noze. Na závěr žáci rozluštili zašifrovaný vzkaz, odpověděli na vědomostní pohádkový kvíz a vyluštili si čtenářskou křížovku.

   V obou kolech byli první 3 s nejvyšším počtem bodů odměněni medailemi a potleskem svých čtenářských kolegů. 

1. kolo: 1. místo Matěj Slouka

             2. místo Jan Šišma

             3. místo Adéla Vysoudilová. 

2. kolo: 1. místo Zuzana Studená

             2. místo Eliška Martincová

             3. místo Nela Havlíčková.

   V druhém kole byla medailí za výdrž odměněna i naše nejmladší čtenářka Tereza Pejzlová.

   Všem zúčastněným čtenářům děkujeme za fair play přístup i sportovní nasazení. 

 Mgr. Jitka Syslová a Mgr. Petra Sklenáková

P.S. Více fotografií z akce naleznete ve fotogalerii.

Vyučování:

1. vyučovací hodina      7:30 -   8:15

2. vyučovací hodina      8:25 -   9:10

3. vyučovací hodina      9:30 - 10:15

4. vyučovací hodina    10:25 - 11:10

5. vyučování hodina    11:20 - 12:05

6. vyučovací hodina    12:15 - 13:00

7. vyučovací hodina    13:05 - 13:50

8. vyučovací hodina    13:50 - 14:35

9. vyučovací hodina    14:40 - 15:25