Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice,
okres Prostějov

 

Ve složce fotogalerie naleznete fotky z akcí:

       Vánoční besídky


                 

 

Oznámení

Mgr. Hana Matoušková k 30. 11. 2018 rezignovala na funkci ředitelky školy.

 

Starosta obce Bohuslavice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ustanovením § 99 ods. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, v platném znění, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ustanovením § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, v důsledku náhlé události bez vyhlášení konkurzního řízení jmenuje Mgr. Ing. Romana Jedličku na pracovní místo ředitele Základní školy  a Mateřské školy Bohuslavice s účinnosti ode dne 1. 12. 2018 na období do doby jmenování nového ředitele příspěvkové organizace vzešlého z výběrového konkurzního řízení.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018

V říjnu a listopadu 2018 proběhla Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR.
Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.  V 11. ročníku se do ní zaregistrovalo rekordních 61 761 soutěžících z 3 007 škol z celé České republiky, mezi kterými byla i naše škola, která se této soutěže zúčastnila i v loňském roce.
Žáci naší školy se přihlásili do soutěže v kategorii A (první stupeň základních škol 3. – 5. třída) a v kategorii B (druhý stupeň základních škol 6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií). 
Soutěž začala registrací a základním internetovým kolem. V kategorii A na naší škole soutěžili celkem 4 žáci. Patrik Škurek z 5. ročníku dosáhl velmi pěkného kvantilu v okresním kole - 60,16, ale bohužel to nestačilo na postup do kola krajského. V kategorii B soutěžilo celkem 13 žáků. Adam Šišma z 8. třídy dosáhl velmi pěkného kvantilu - 96,68 a Tadeáš Slouka z 9. třídy -  97,17 a zajistili si tak postup do krajského kola, které proběhlo v Prostějově 2. 11. 2018. Tadeáš Slouka se v krajském kole umístil na velmi pěkném 25. místě

Moc gratuluji a děkuji všem účastníkům soutěže za vzornou reprezentaci školy.                                                                           

 MINISČÍTÁNÍ 2018

V letošním školním roce se naši žáci 4. – 9. třídy poprvé zúčastnili Minisčítání 2018, které organizuje Český statistický úřad. Cílem je zvyšování statistické gramotnosti a seznámení žáků zábavnou formou se statistikou, zajímavě a prakticky jim přiblížit princip sběru, ale hlavně naučit se využívat zpracování statistických dat.
Po registraci školy jsme prvním říjnovým dnem odstartovali Minisčítání, a to vyplněním on-line dotazníků, kde žáci anonymně odpověděli na dvacet jednoduchých otázek. Po odeslání každého dotazníku se data ihned automaticky zpracují a jsou přístupná v průběžných výsledcích. Tento sběr dat končí 16. listopadu. Celkové výsledky umožňují nejen porovnání např. regionů a měst, ale i přímo jednotlivých zúčastněných škol. Lze také kombinovat odpovědi na jednotlivé otázky, například je možné vyfiltrovat získané informace podle věku, pohlaví apod. V hodinách matematiky tak může naše škola dále pracovat a experimentovat se získanými daty, na kterých se sami žáci podíleli.

https://vdb.czso.cz/pll/eweb/mini2018.pruvysl

Mgr. Jana Střídová

 

 

Vyučování:

1. vyučovací hodina      7:30 -   8:15

2. vyučovací hodina      8:25 -   9:10

3. vyučovací hodina      9:30 - 10:15

4. vyučovací hodina    10:25 - 11:10

5. vyučování hodina    11:20 - 12:05

6. vyučovací hodina    12:15 - 13:00

7. vyučovací hodina    13:05 - 13:50

8. vyučovací hodina    13:50 - 14:35

9. vyučovací hodina    14:40 - 15:25