6. třída

Desetinná čísla:

zaokrouhlování desetinných čísel:             www.youtube.com/watch?v=K5LvvjxS76s
sčítání a odčítání desetinných čísel.           www.youtube.com/watch?v=L4ZGVm-_Lek
násobení desetinných čísel deseti a stem:  www.youtube.com/watch?v=tBPsmFnhYtY
násobení desetinných čísel:                      www.youtube.com/watch?v=AlIslS08qNc
dělení desetinných čísel:                          www.youtube.com/watch?v=waNRT5YB1u0