2. třída

 

Úterý - 25. 5.

 
Český jazyk - písanka str. 23
                    - uč. str. 78/ cv. 6 do sešitu
 
Matematika - opakovat násobilku
 

Pondělí 24. 5.

 
Český jazyk - čítanka str. 10 (na 4. 6.), str. 11, str. 28
 
Matematika - PS str. 34
                    - početník str. 15
 
Prvouka - uč. str. 56 savci
              - PS str. 59 dokončit, str. 60/ cv. 1 a 2
 

Čtvrtek 20. 5. a pátek 21. 5.

 
Český jazyk - uč. str. 78/ cv. 5 a, b, c, d
                    - čítanka str. 78
                    - věta jednoduchá, souvětí
                    - vymysli větu k větným vzorcům: V1, protože V2.     Když V1, V2.        V1, ale V2.
 
Matematika - PS str. 32, 33
 

Úterý 18. 5. a středa 19. 5.

 
Český jazyk - PS str. 82/ cv. 8
                    - do sešitu napiš věty jejichž slova začínají na písmeno: K K K, V M P, L L L, N H U N (př. Květina krásně kvete.)
                    - čítanka str. 76, 77
                    - uč. str. 77/ cv. 3 ústně
                    - písanka str. 21, 22
 
Matematika - PS str. 30 a str. 31/ cv. 12, 14
                    - početník str. 14
 
 
 

Pondělí 17. 5.

 
Český jazyk - PS str. 81 celá, str. 82/ cv. 5
 
Matematika - PS str. 30/ cv. 8, 9, 10, 11
 
Prvouka - PS str. 58/ cv. 1, str. 59/ cv. 2
 

Pátek 14. 5.

 
Český jazyk - čítanka str. 77 dole (domečky), str. 78 dole (cihly)
 
Matematika - PS str. 29 celá a str. 30/ cv. 6, 7
                   
 

Čtvrtek 13. 5.

 
Český jazyk - čítanka str. 65 tabulka, str. 51 slova opačného významu, str. 66 krokodýl
 
Matematika - opakovat násobilku
 
Prvouka - uč. str. 54, 55
 
 

Středa 12. 5.

 
Český jazyk - PS str. 78, 79
 
Matematika - opakování násobilky, sudá a lichá čísla
 
 

Úterý 11. 5.

 
Český jazyk - uč. str. 73/ cv. 2 do sešitu
                                        cv. 2b, 3 ústně
                     - PS str. 78/ cv. 20
 
Matematika - PS str. 28
 
 

Pondělí 10. 5.

 
Český jazyk - uč. str. 73/ cv. 1 ústně
                    - PS str. 77/ cv. 18, 19
 
Matematika - PS str. 27
 
Prvouka - uč. str. 53
              - PS str. 57
 
 

Pátek 7. 5.

 
Český jazyk - písanka str. 20
 
Matematika - PS str. 26 celá
 

Středa 5. 5. a čtvrtek 6. 5.

 
Český jazyk - uč. str 72/ cv. 4 - ke každému obrázku 2 věty do sešitu
                    - uč. str. 72/ cv. 5, 6 ústně
                    - čítanka str. 76, str. 51 dole (názvy slovních druhů)
                    - písanka str. 19
                    - opakovat předložky
 
Matematika - str.25 celá
 

Úterý 4. 5.

 
Český jazyk - PS str. 76/ cv. 15, 16
 
Matematika - PS str. 24 celá
 
 

Pondělí 3. 5.

 
Český jazyk - písanka str. 18
                    - čítanka str. 74, 75
 
Prvouka - uč. str. 52, PS str. 55
 

Čtvrtek 29. 4. , pátek 30. 4. pálení čarodějnic

 
Český jazyk - PS str. 75/ cv. 13, str. 76/ cv. 14
                    - uč. str. 71/ cv. 2, 3 ústně
 
Matematika - PS str. 23
 
Prvouka - PS str. 53, 54
                     

Středa 28. 4.

 
Český jazyk - PS str. 75/ cv. 2
                    - opakovat párové souhlásky
 
Matematika - početník str. 13
                   - procvičovat násobení a dělení
 
 

Úterý 27. 4.

 
Český jazyk - čítanka str. 72, 73, 74
                    - písanka str. 17
                    - uč. str. 71 ústně
 
Matematika - PS str. 23/ cv. 6, 7, 8
 
 

Pondělí 26. 4.

 
Český jazyk - uč. str. 120/ cv. 23 do sešitu
                    - písanka str. 16
 
Matematika - PS str. 21 dokončit, str. 22 celá
 
Prvouka - PS str. 49, 50

Středa 21. 4.

 
Český jazyk - PS str. 75/ cv. 11, 12
                    - uč. str. 70/ cv. 4 do sešitu
                    - písanka str. 15
 
Matematika - PS str. 21/ cv. 6, 7, 8
 

Úterý 20. 4.

Český jazyk - čítanka str. 70, 71
                    - písanka str. 14
                    - uč. str. 69/ cv. 3 do sešitu
 
Matematika - PS str. 20
                    - početník str. 12
 

Pondělí 19. 4.

 
Český jazyk - slovesa - uč. str. 69/ cv. 2 do sešitu
Prvouka - PS str. 46, 47
 
 
 

Čtvrtek 15. 4., pátek 16. 4.

 
Český jazyk
 • písanka str. 13
 • čítanka str. 68, 69 - cvičení dole (doplň i/y), str. 70 jen číst
Matematika
 • PS str. 19 dokončit
 • početník str. 11
Prvouka
 • uč. str. 48
 • PS str. 51

Středa 14. 4.

 
Český jazyk
 • čítanka str. 68
 • písanka str. 12
Matematika
 • PS str. 19/ cv. 5, 6, 7
 

Úterý 13. 4.

 
Úkoly budou zadávány po výuce ve škole.

 
Český jazyk
 • písanka str. 11
 • čítanka str. 67
 
Matematika
 • dělení č. 4 PS str. 18
 

Pondělí 12. 4.

 
Český jazyk
 • podstatná jména - uč. str. 68/ cv. 1, 2, 3
 • uč. str. 119/ cv. 19 do sešitu
Matematika
 • početník str. 10