3. třída

 

Čtvrtek 15. 4., pátek 16. 4.

 
Český jazyk
 • PS str. 60/ cv.4
 • písanka str. 13
 • čítanka str. 64, 65
Matematika
 • početník str. 8
Prvouka
 • uč. str. 56, 57
 • PS str. 48/ cv. 1 , str. 49/ cv. 1
 

Středa 14. 4.

 
Český jazyk
 • čítanka str. 62, 63
 • PS str. 58/ 1, 3
 • písanka str. 12
 
 

Úterý 13. 4.

 
Úkoly budou zadávány po výuce ve škole.
 
Český jazyk
 • pádové otázky PS str. 61/ cv. 1
 • uč. str. 59/ cv. 4 ústně
 • písanka str. 11
 • čítanka str. 61/ cv. 4
 
Matematika
 • písemné odčítání trojmístných čísel PS str. 7

 
 

Pondělí 12. 4.

 
Matematika
 • PS str. 6
Prvouka
 • PS str. 47