4. třída

 
 
19. 10.   Český jazyk:  PS str. 11, cv. 4, stačí polovina tabulky, kdo chce, může celou
               Matematika:  PS str. 10, cv. 7, 8, 9,11
               Vlastivěda:    uč. str. 19 - 22 - tabulka" Co je důležité"  zápis do sešitu
               Přírodověda: PS str. 8, cv. 2,3
 
20. 10.    Český jazyk:  PS str. 12, cv. 6 - stačí očíslovat
               Matematika:   PS str. 10, cv. 12
                                      uč. str. 30, cv. 5 - růžová tabulka zápis do sešitu, první dvě věty nemusíte
                                      uč. str. 30, cv. 6 - ústně
               Anglický jazyk : 20.10. AJ 4.ročník, procvičování 2, UNIT 7.doc (27 kB)  
 
 
21. 10.   Český jazyk:   uč. str. 36, cv. 5a do sešitu, prosím poslat
              Matematika:   uč. str. 33, cv.1, 3 ústně
                                     PS str. 12, cv. 4,6
 
22. 10.   Český jazyk:   uč. str. 46, cv. 3 do sešitu
              Matematika:   uč. str. 33, cv. 3 do sešitu, prosím poslat
                                     uč. str. 33, cv. 5 - dva příklady do sešitu
              Přírodověda:   uč. str. 16 - Květ - přečíst
 
 
23. 10.   Český jazyk:   PS str. 13, cv. 1, 2 - jen doplnit
              Matematika:   PS str. 13, cv. 1, 2, 3
 
 
 
 
 
3.-6. 11.  Český jazyk   uč. str. 50, cv. 3 ústně
                                    PS str. 13, cv. 3 jen doplnit
                                    PS str. 14, cv. 4 do sešitu, prosím poslat, ostatní cvičení na str. 14 jen doplnit
                                    PS str. 15, cv. 2, 3, 4
                                    uč. str. 54, cv. 4 ústně
 
               Matematika   uč. str. 35, cv. 1, 3 do sešitu geometrie, prosím poslat
                                      PS str. 14, cv. 7, 9, 11, 12, 13
                                    uč. str. 36, cv. 1 ústně
                                    uč, str. 37, cv. 10 ústně
 
               Přírodověda  uč. str. 17-21  - zápis do sešitu tabulka str. 21, jen první tři body
 
               Vlastivěda  uč. str. 23-26  - zápis do sešitu tabulka str. 26
                                  PS str. 20, cv. 1
 
Tyto úkoly jsou pro žáky, kteří se nemohou připojit přes Zoom. Komínková
 
 
9.-13. 11.    Český jazyk    uč. str. 56, cv. 5 do sešitu, prosím poslat
                                          uč. str. 56, cv. 6 - ústně
                                          PS str. 15, cv. 1 - jen doplnit
                                          PS str. 16, cv. 2, 3, 4
 
                   Matematika     PS str. 15, cv. 2, 5, 7, 8
                                           PS str. 16, cv. 12, prosím poslat
                                           uč. str. 39 - rýsování rovnoběžek - cv. 1, zkuste, jestli vám to půjde
 
                   Přírodověda  PS str. 9, cv. 1, 2              PS str. 10, cv. 4, 8
 
                   Vlastivěda   uč. str. 27-28, tabulka - zápis do sešitu
 
                   Anglický jazyk : kontrola úkolů (on-line výuka), 9.11. AJ 4.ročník, oprava, procvičování 4, UNIT 7.doc (26,5 kB)            
 
 
16.-20. 11.     Český jazyk     PS str. 17 - celá, jen doplnit, cv. 4 prosím poslat
                                              PS str. 18, cv. 5,6 - jen doplnit
 
                      Matematika      PS str. 17               PS str. 19, cv. 3,4,5
 
                      Přírodověda     PS str. 10, cv. 9a,b       PS str.11, cv. 10
 
                      Vlastivěda        uč. str. 29-31, tabulka zápis do sešitu - jen 2. a 3. bod, můžete zkrátit
 
                      Anglický jazyk : PS str.66-68, slovíčka UNIT 8, názvy oblečení (on-line výuka), 16.11. AJ 4.ročník, zápis 1, UNIT 8.doc (27,5 kB)
 
 
23. - 27. 11.    Český jazyk      PS str. 18, cv. 1  jen doplnit       PS str. 19 celá, jen doplnit
 
                        Matematika      PS str. 18         PS str. 20, cv. 8
                                                 uč. str. 40  -  Zaokrouhlování čísel           uč. str. 40, cv. 2 do sešitu, prosím poslat
 
                         Vlastivěda       PS str. 22, cv.1
 
                         Přírodověda    uč. str. 23-25, tabulka str. 25 zápis do sešitu  -  jen 1. bod
                                                 PS str. 11, cv. 1            PS str. 12, cv. 3
                        
                         Anglický jazyk : UNIT 8, opakování slovní zásoby, cvičení (on-line výuka), 23.11. AJ 4.ročník, úkol 1, UNIT 8.doc (27 kB)
 
 
4.1.                  Anglický jazyk  :  UNIT 9, slovní zásoba, Food 1, 4.1. AJ 4.ročník, zápis 2, UNIT 9, Food 1.doc (26,5 kB)
 
5. 1.                Český jazyk       uč. str. 90-93   -   číslo a rod podstatných jmen
                                                 PS str. 29, cv. 1, 2        PS str. 30, cv. 3 (stačí polovina cvičení)
 
                       Matematika       uč. str. 70, cv.1 ústně,  ze cv. 8 dva příklady do sešitu           uč. str. 71, cv. 9, 13 ústně
                                                 PS str. 29, cv. 1,2                                 
 
                        Přírodověda     uč. str. 51-53  -  zápis - stručně, co žije a roste na louce
                                                 PS str. 20, cv.1
 
 
11. - 15. 1.       Český jazyk     zopakovat si pády - uč. str. 94 tabulka
                                                uč. str. 89, cv. 2a ústně
                                                PS  str. 30, cv.4                           PS  str.31, cv. 5
 
 
                         Matematika    PS str. 28, cv. 13  -  zkuste, jestli vám to půjde
                                                PS str. 29, cv. 1, 3, 5                                             PS str. 30, cv. 7
 
 
                         Přírodověda   uč. str. 55 - 57  přečíst, zápis tabulka str.57 - 2., 3., 4. bod - stručně
 
 
                         Vlastivěda      uč. str. 46 - 50  pročíst, podívat se na mapky, obrázky
 
 
             Anglický jazyk: UNIT 9 - Food and drinks, introduction, AJ4 01_12 - HW introduction, food and drinks.pdf (613,8 kB)