4. třída

 
29. - 31. 3.       Český jazyk       PS str. 43, cv. 8, 10          str. 44, cv. 13
                                                   PS str. 44, cv. 15, 16 - prosím poslat, u cv. 16 stačí, když upravíte jen slovesa - př. přál sis, obával ses...
 
 
                         Matematika       PS str. 12, cv. 12         str. 13, cv. 1, 3, 5, 6                   str. 14, cv. 8 - prosím poslat
                                                  Ostatní cvičení v ČJ a M, která nezadávám si můžete udělat dobrovolně
 
                        Anglický jazyk    30.3. Easter, AJ4 03_30 - Happy Easter.pdf (710399)
 
 
 
 
6. - 8. 4.           Český jazyk       uč. str. 145 - 146   Slovesný způsob - zápis do sešitu - tabulka str. 146 - první věta
                                                   uč. str. 146, cv. 4a - zkuste si určit nějaká slovesa
 
 
                          Matematika       uč. str. 111, 112 - zápis do sešitu - růžová tabulka Připomeň si
                                                    uč. str. 111, cv. 2 , str. 112, cv. 8 - do sešitu - oboje prosím poslat
                                                    PS str. 14, cv. 9
                         
                        Anglický jazyk    Unit 11 - My favourite things, Otázka IS THERE..?,
 
 
 
 
 
 
 
 
12. - 16. 4.        Český jazyk     PS str. 46 celá, prosím poslat
                                                  uč. str. 148, cv. 3a - šest vět do sešitu
 
                          Matematika      uč. str. 116 Zlomky - zápis do sešitu zelená tabulka str. 117, procvičovat čtení a psaní zlomků
                                                  uč. str. 117, cv. 7 - dva příklady do sešitu - prosím poslat
                                                  uč. str. 119, cv. 7 - dva příklady do sešitu - prosím poslat
                                                  PS str. 17, cv. 2, 4, 6
 
                         Přírodověda      uč. str. 79 - 85, zápis - tabulka str. 85, 1., 3., 4. bod
 
 
 
 
 
19. - 23. 4.      Český jazyk       uč. str. 150 Podmiňovací způsob - tabulka zápis do sešitu
                                                  PS str. 48 celá, cv. 2 prosím poslat
                                                  uč. str. 153, cv. 6c - do sešitu
 
 
                      Matematika          uč. str. 121, cv. 12 - do sešitu
                                                   PS str. 15 - prosím poslat
                                                   zopakovat rýsování trojúhelníku, čtverce, obdélníku
 
                       Vlastivěda           uč. str. 81 - 83 - tabulka zápis do sešitu, stručně
                                                   PS str. 40, cv. 1          str. 43, cv. 6
 
                       Přírodověda        PS str. 29, cv. 3, 4