4. třída

 
 
19. 10.   Český jazyk:  PS str. 11, cv. 4, stačí polovina tabulky, kdo chce, může celou
               Matematika:  PS str. 10, cv. 7, 8, 9,11
               Vlastivěda:    uč. str. 19 - 22 - tabulka" Co je důležité"  zápis do sešitu
               Přírodověda: PS str. 8, cv. 2,3
 
20. 10.    Český jazyk:  PS str. 12, cv. 6 - stačí očíslovat
               Matematika:   PS str. 10, cv. 12
                                      uč. str. 30, cv. 5 - růžová tabulka zápis do sešitu, první dvě věty nemusíte
                                      uč. str. 30, cv. 6 - ústně
               Anglický jazyk : 20.10. AJ 4.ročník, procvičování 2, UNIT 7.doc (27 kB)  
 
 
21. 10.   Český jazyk:   uč. str. 36, cv. 5a do sešitu, prosím poslat
              Matematika:   uč. str. 33, cv.1, 3 ústně
                                     PS str. 12, cv. 4,6
 
22. 10.   Český jazyk:   uč. str. 46, cv. 3 do sešitu
              Matematika:   uč. str. 33, cv. 3 do sešitu, prosím poslat
                                     uč. str. 33, cv. 5 - dva příklady do sešitu
              Přírodověda:   uč. str. 16 - Květ - přečíst
 
 
23. 10.   Český jazyk:   PS str. 13, cv. 1, 2 - jen doplnit
              Matematika:   PS str. 13, cv. 1, 2, 3