5. třída

 
 
 
19. 10.    Český jazyk:  PS str.11, cv. 13
                Matematika:  uč. str. 32, cv. 8 - šest příkladů do sešitu
                                      uč. str. 33, cv. 16 - tři příklady do sešitu
                Vlastivěda:    PS str. 12, cv. 3, str. 13 cv. 5
                Přírodověda: PS str. 7 kapitola 4 cv.1,2
 
20. 10.   Český jazyk:   uč. str. 40, cv. 4a do sešitu, prosím poslat
              Matematika:   PS str. 38, cv. 11
                                     PS str. 40, cv. 5
 
21. 10.   Český jazyk:   PS str. 11, cv. 14,  prosím poslat
              Matematika:   uč. str. 38, cv. 27 do sešitu (pomůcka cv. 26)
 
22. 10.   Český jazyk:   PS str. 12, cv. 15 - jen doplnit
               Matematika:   PS str. 44, cv. 1, 10, 11
               Vlastivěda:     PS str. 13, cv. 7
 
 
23. 10.   Český jazyk:   uč. str. 40, cv. 5 do sešitu
              Matematika:   uč. str. 42, cv. 47 - ústně
                                     uč. str. 42, cv. 54 - 2 příklady do sešitu, prosím poslat
 
 
 
4. - 6. 11    Český jazyk    uč. str. 40 -  Přípony zopakovat
                                         uč. str. 41, cv. 1, 2  ústně
                                         uč. str. 41, cv. 3a do sešitu, prosím poslat
                                         PS str. 12, cv. 16, 17
                  Matematika    uč. str. 46 - Římské číslice - zápis do sešitu jen červené znaky vyjadřující číslice
                                        PS str. 72, cv. 1
                                         uč. str. 39 - narýsovat kružnici a kruh do sešitu geometrie, viz cv. 1
                  Přírodověda   uč. str. 19-22 přečít
                                         PS str. 9, cv. 4
 
 
 
 
11.11.    Anglický jazyk :  neurčitý člen ve větách (on-line výuka), 11.11. AJ 5.ročník, úkol 1, UNIT 1, neurčitý člen.doc (30 kB)
 
18.11.    Anglický jazyk : neurčitý člen ve větách, opakování číslovek 0-20 (on-line výuka)
 
25.11.    Anglický jazyk : číslovky 20-100 (on-line výuka), 25.11. AJ 5.ročník, zápis 1, číslovky 20-100.doc (31 kB)
 
 
 
 
 
 
11. - 15. 1.   Český jazyk    uč. str. 106, cv. 2  -  dva řádky (přídavné jméno si musíte říct v 1. p. j. č. a vyzkoušet, jaké je, příklad - drzí kluci - drzý kluk - drzý, drzá,
                                           drzé - tvrdé přídavné jméno
                                           PS str. 24, cv. 2, 3 (podle tabulek na str. 103 a 105)
 
 
                    Matematika     PS 2. díl str. 2, cv. 1, 6, 8                  PS str. 4, cv. 1, 2, 7           PS str. 6, cv. 1                 PS str 8, cv.1
                                            uč. str. 70, cv. 27 - dva příklady do sešitu
                                            uč. str. 72, cv. 46 - dva příklady do sešitu
 
 
                    Vlastivěda        uč. str. 37 - 39 Německo - zápis tabulka str. 43
                                             uč. str. 43 - 45 Rakousko - zápis tabulka str. 45
 
 
                     Přírodověda    uč. str. 37 - 39 Země přitažlivá - zápis tabulka str. 39 - 1., 2., 3. bod
                                             uč. str. 39 - 40 Země v přímém přenosu - zápis tabulka str. 40 - 1., 2. bod
 
 

                   Anglický jazyk: Online výuka - opakování - číslovky, neurčitý člen, AJ5 - 01_13 - HW opakování.pdf (593261)