5. třída

 
 
 
19. 10.    Český jazyk:  PS str.11, cv. 13
                Matematika:  uč. str. 32, cv. 8 - šest příkladů do sešitu
                                      uč. str. 33, cv. 16 - tři příklady do sešitu
                Vlastivěda:    PS str. 12, cv. 3, str. 13 cv. 5
                Přírodověda: PS str. 7 kapitola 4 cv.1,2
 
20. 10.   Český jazyk:   uč. str. 40, cv. 4a do sešitu, prosím poslat
              Matematika:   PS str. 38, cv. 11
                                     PS str. 40, cv. 5
 
21. 10.   Český jazyk:   PS str. 11, cv. 14,  prosím poslat
              Matematika:   uč. str. 38, cv. 27 do sešitu (pomůcka cv. 26)
 
22. 10.   Český jazyk:   PS str. 12, cv. 15 - jen doplnit
               Matematika:   PS str. 44, cv. 1, 10, 11
               Vlastivěda:     PS str. 13, cv. 7
 
 
23. 10.   Český jazyk:   uč. str. 40, cv. 5 do sešitu
              Matematika:   uč. str. 42, cv. 47 - ústně
                                     uč. str. 42, cv. 54 - 2 příklady do sešitu, prosím poslat