5. třída

 
Anglický jazyk
 
18.3. Online výuka - U2 - Rodina, přivlastňovací zájmena, AJ5 - 03_17 - HW - rodina, přívlastňovací zájmena.docx.pdf (0)
 
24.-25.3. Online - U2 - Rodina, přivlastňovací zájmena, Báseň - Month chant
 
31.3. Online výuka - Rodokmen
 
7.- 8.4. Online výuka - Family tree, přivlastňovací zájmena, konverzace, AJ5 - 04_08 - HW.jpg (126029)
 
 
 
 
12. - 16. 4.
 
Český jazyk          opakování učiva, které jsme probírali online - přídavná jména, zájmena, číslovky
 
Matematika          PS str. 48, cv. 1, 2, 3, 4, 5
                             PS str. 50 - Procenta - fialová tabulka - zápis do sešitu,    str. 50, cv. 1, 2, cvičení 3 - prosím poslat
 
Vlastivěda            uč. str. 65 - 66 - zápis do sešitu - tabulka str. 66
                             PS str. 43, cv. 2
 
 
 
 
19. - 23. 4.
 
Český jazyk         uč. str. 164 Věta, tabulka - zápis do sešitu
                            uč. str.167, cv. 3 - 8 vět do sešitu, jen doplnit, prosím poslat
                            PS str. 33
 
Matematika          uč. str. 110 Povrch krychle - vzoreček zapsat do sešitu geometrie, cv. 2 vypočítat do sešitu
                            uč. str. 115 Povrch kvádru - vzoreček do sešitu, cv. 2 vypočítat do sešitu
                            uč. str. 117, cv. 1 do sešitu, prosím poslat
 
Vlastivěda           uč. str. 69 - 71 - tabulka zápis do sešitu
 
Přírodověda        uč. str. 76 - 77 - tabulka zápis do sešitu                     PS str. 32, kapitola 25, cv. 1