6. ročník

Týden 11 1. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. 1.

Český jazyk: on-line výuka: Pravopis skupin bě, vě, pě, mě
Matematika: on-line výuka: ukázka měření úhlů  Určování_velikosti_úhlu.pptx (245248)
Anglický jazyk: 11.1. AJ 6.ročník, úkol 5, překlad.doc (26 kB)
Přírodopis: on-line výuka: Jednobuněčné houby

 

Úterý 12. 1.

Anglický jazyk: on-line výuka : Analogové určování času

Zeměpis: Zeměpis 6 - 12.1., Časová pásma.pdf (285,9 kB)

Český jazyk: 12.1. L6 - 28. Pověsti 2.pdf (150,8 kB)

Dějepis: Dějepis 6 - 12.1., Persie, Palestina.pdf (341,4 kB)

 
 

Středa 13. 1.

Český jazyk: on-line výuka: Pravopis předpon S, Z, VZ
Matematika: on-line výuka: Vnitřní úhly trojúhelníku 
Fyzika: F6 - 01_13 - PL měření délky.docx.pdf (427,5 kB)

Zeměpis: Zeměpis 6 - 13.1., Země v pohybu.pdf (438,9 kB)

Anglický jazyk : 13.1. AJ 6.ročník, zápis 6, What´s the time 4.doc (30 kB)
 
 

Čtvrtek 14.1.

Český jazyk: 14.01. S6 - 14. Popis.pdf (108,7 kB)
Matematika: PL 14.1. Konstrukce trojúhelníku, vnitřní úhly PL14.1.21.pdf (219000)

Anglický jazyk : on-line výuka: Analogové určování času

Dějepis: on-line výuka: Egypt

 
 

Pátek 15. 1.

Český jazyk: on-line výuka: Pravopis předložek S/SE, Z/ZE
Matematika: on-line výuka: Pololetní práce
Fyzika: on-line výuka: Aritmetický průměr
Přírodopis: Př6 01_15 - Jednobuněčné houby.pdf (438936) 

 
 
 

Týden 4. 1. - 8. 1. 2021

Pondělí 4. 1.

Český jazyk: třídnická hodina - Mgr. Synek
Matematika: on-line výuka: PL4.1.21des.cislaopak1.pdf (212,8 kB)PL5.1.21des.cislaopak2.pdf (214,7 kB)
Anglický jazyk: třídnická hodina4.1. AJ 6.ročník, úkol 4, překlad.doc (26 kB)
Přírodopis: on-line výuka Př6 1_4 - Dělení prvoků.pdf (480 kB)

 

Úterý 5.1.

Anglický jazyk: Určování času 1 (on-line výuka)

Zeměpis: Časová pásma (on-line)

Český jazyk: 05.01. L6 - 27. Pověsti.pdf (137,1 kB)

Dějepis: Dějepis 6 - 5.1., Babylonie.pdf (326,8 kB)

 

Středa 6. 1.

Český jazyk: on-line výuka: Vánoce - procvičování slovních druhů
Matematika: on-line výuka: PL6.1.21des.cislaopak1.pdf (498,3 kB)
Fyzika: F6 - 01_06 - Měření délky.pdf (597,9 kB)

Zeměpis: Zeměpis 6 - 6.1., Čas na Zemi.pdf (240,5 kB)

Anglický jazyk : 6.1. AJ 6.ročník, zápis 6, What´s the time...doc (27,5 kB)

 

Čtvrtek 7.1.

Český jazyk: 07.01. S6 - 13. E-mail.pdf (188,5 kB)
Matematika: PL6.1.21 desetinná čísla shrnutí, trojúhelník konstrukce

Anglický jazyk : on-line výuka : Digitální určování času

Dějepis: Egypt (on-line)

 

Pátek 8. 1.

Český jazyk: on-line výuka: Pravopis n, nn
Matematika: on-line výuka: Druhy úhlů.pdf (376263)UHLY-PL8.1.21.pptx (51200)
Fyzika: on-line výuka: Přesnost měření
Přírodopis: Př6 01_08 - PL prvoci.pdf (415,1 kB)