7. ročník

Týden 19.4. - 23. 4. 2021

Pondělí 19.4. 

Matematika: on-line výuka: Poměr - postupný poměr - slovní úlohy
Český jazyk: Pravopis - souhrnná cvičení
Anglický jazyk: New Vocabulary Unit 5, 5A
Přírodopis: Př7 04_19 - Ptáci úvod.pdf (530801)

 

Úterý 20.4.

Zeměpis: on-line výuka: Východní Asie
Anglický jazyk: on line výuka: Getting to know each other - Introduction
Dějepis: Dějepis 7 - 20.4., Jan Lucemburský.pdf (410,3 kB)
Matematika: Postupný poměr - výpočet
 
 

Středa 21.4.

Matematika: on-line výuka: Poměr a trojúhelník (a opakování vlastností trojúhelníku)
Český jazyk: on-line výuka: TEST Pravopis; Nauka o slově
Fyzika: on line výuka: Tření
Německý jazyk: 
 

 

Čtvrtek 22.4. 

Dějepis: on-line výuka: Karel IV.
Anglický jazyk: on line výuka: Starting Unit 5 - Places
Matematika: Poměr - slovní úlohy

 

Pátek 23.4. 

Český jazyk: on-line výuka: Význam slova (věcný a mluvnický) 
Německý jazyk: on line výuka: 
Přírodopis:  on-line: