7. ročník

Týden 11.1. - 15.1. 2021

Pondělí 11.1.

Matematika:  on - line výuka:PCH8.1.21řešeníI.jpg (1089926)PCH8.1.řešení.jpeg (841965)
Český jazyk: on-line výuka: Slovesný rod (činný a trpný)
Anglický jazyk: 11.1.AJ 7.ročník, úkol 5, Řadové číslovky.doc (26 kB)
Přírodopis: Př7 01_11 - Obojživelníci úvod.pdf (663,3 kB)
Fyzika: F7 01_11 - Skládání sil - zápis a úkol.pdf (639,4 kB)

 

Úterý 12. 1.

Zeměpis: Zeměpis 7 - 12.1., Afrika.pdf (273 kB)

Anglický jazyk: on-line výuka : Řadové číslovky ve větách

Dějepis: Dějepis 7 - 12.1., Velká Morava.pdf (337,7 kB)

Matematika: sčítání celých čísel - závorky

 

Středa 13. 1.

Matematika: on-line výuka: celá čísla PL13.1.Odstranění závorek.pdf (419949)
Český jazyk: on-line výuka: Slovesný rod činný a trpný 2
Fyzika: on-line výuka - Rovnováha tělesa, Těžiště tělesa, ÚKOL PRAKTICKÝ - S14 - těžiště.docx.pdf (317442)
Německý jazyk: 13.1. NJ 7.ročník, úkol 4.doc (27,5 kB)

 

Čtvrtek 14.1.

Dějepis: on-line výuka: Velká Morava
Anglický jazyk: on-line výuka : Datum v psané a mluvené podobě
Matematika: celá čísla PL 13.1.
Český jazyk: 14.01. S7 - 14. Popis uměleckého předmětu 2.pdf (157 kB)

 

Pátek 15. 1.

Matematika: on-line výuka: celá čísla procvičování PL15.1.21cela-cisla-pocty-slozitejsi.pdf (191085)Celá čísla 1.jpg (851749)
Celá čísla 2.jpg (872335)
Český jazyk: on-line výuka: Shrnutí slovesa
Německý jazyk: on-line výuka, rozbor domácí přípravy
Přírodopis: on-line výuka: TEST - Ryby

 

 

 

 

 

Týden 4. 1. - 8. 1. 2021

Pondělí 4. 1.

Matematika: on-line výuka: PL4.1.21Celá čísla uspořádání.pdf (375 kB)PL4.1.21Zlomkyslov.ulohy.pdf (320,6 kB)
Český jazyk: on-line výuka Vánoce - procvičení slovních druhů
Anglický jazyk4.1. AJ 7.ročník, úkol 4, Sloveso CAN 2.doc (26,5 kB)
PřírodopisPř7 01_04 - Zástupci ryb - zápis.pdf (426,3 kB), prezentace Př7 01_04 - Ryby - zástupci.ppt (5,5 MB)
Fyzika: F7 1_4 - PL - Síla přiklady.pdf (416,4 kB)

 

Úterý 5. 1.

Zeměpis: Afrika (on-line)
Anglický jazyk: on-line výuka - Řadové číslovky 1-10 (Ordinal numbers)
Dějepis: Dějepis 7 - 5.1., Velká Morava.pdf (282,7 kB)
Matematika: Celá čísla uspořádání PL4.1.21

 

Středa 6. 1.

Matematika: on-line výuka: Sčítání celých čísel - uč.1 str. 48 - 49, Počtářské chvilky str.25
Český jazyk: on-line výuka: Slovesný způsob
Fyzika: on-line výuka: Skládání sil
Německý jazyk: 6.1. NJ 7.ročník, úkol 4.doc (28 kB)

 

Čtvrtek 7.1.

Dějepis: Velká Morava (on-line)
Anglický jazyk: on-line výuka : Řadové číslovky 11-100 (Ordinal numbers)
Matematika: Celá čísla sčítání 
Český jazyk: 
07.01. S7 - 13. Popis uměleckého předmětu.pdf (222,5 kB)

 

Pátek 8.1.

Matematika: on-line výuka: PCH str.26 celé 
Český jazyk: on-line výuka: Slovesný způsob
Německý jazyk: on-line výuka: Lektion 1, slovní zasoba 1

Přírodopis: on-line výuka: Pásma ryb  -->  (nachystejte si na on-line výuku pracovní sešit)