8. ročník

Týden 11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. 1.

Anglický jazyk: on-line výuka : Minulý čas prostý (Past simple), úvod.
Zeměpis: Ekologické zemědělství (on-line)
Chemie: on-line výuka: Prvky, částicový model atomu
Český jazyk: Slovesný VID
Matematika: Třetí mocnina zápis PL 8.1.21

 

Úterý 12. 1.

Český jazyk: online výuka: Vidové dvojice

Matematika: online výuka: výpočet třetí mocniny z tabulek

Fyzika: online výuka: Chování těles v kapalině, F8 - 01_12 - Chování těles v kapalině.pdf (445,2 kB)

Německý jazyk: 12.1. NJ 8.ročník, úkol 3, překlad.doc (28 kB)

Dějepis: Dějepis 8 - 12.1., Pobělohorská situace v Čechách.pdf (282,6 kB)

 

Středa 13. 1.

Přírodopis: Člověk (on-line)

Zeměpis: Zeměpis 8 - 13.1., Vodní hospodářství, rybolov.pdf (362,4 kB)
Matematika: PL13.1. Třetí mocnina des.čísel

Český jazyk: On-line výuka: Složitější slovesné tvary dle tříd a vzorů

Anglický jazyk: on-line výuka, Past simple : be, 13.1. AJ 8.ročník, úkol 5, UNIT 3, was, were.doc (28,5 kB)

 

Čtvrtek 14.1.

Český jazyk: on-line výuka: Slovesné třídy a vzory
Matematika: on line výuka: PL14.1.21BTřetí mocnina.pdf (310773)

Chemie: CH8 01_14 - Atom.docx.pdf (708 kB)

Německý jazyk : on-line výuka : Osobní údaje

Konverzace v AJ : 14.1. KAJ 8.ročník, úkol 2, English.doc (26,5 kB)

 

Pátek 15. 1.

Anglický jazyk: on-line výuka : Past simple, be, questions, short answers
Dějepis: on-line výuka: Evropa po třicetileté válce

Matematika: on-line výuka: Shrnutí třetí mocniny, Test třetí mocnina

Český jazyk: L8 - 29. Realismus Dánsko Andersen, USA Twain.docx (20,9 kB)

Přírodopis: Přírodopis 8 - 15.1., Vývoj člověka.pdf (433,6 kB)