5. ročník

 
Vážení rodiče,
 
   děkuji všem, kteří se ozvali, jsem ráda, že jste zdraví a v pořádku.
V rámci možností vám přeji pěkné prožití Velikonoc.
 
 
S pozdravem
Mgr. Lenka Komínková
 
 
 

Domácí příprava na týden (6. 4. - 10. 4. 2020)

 

Český jazyk

 • učivo Shoda přísudku s podmětem - najděte si, prosím, v modré brožurce tabulku a) Přehled shody přísudku s podmětem do sešitu. Druhou tabulku pročíst (pomůcka - ukazovat si na podmět ty, ti např. (ty) Děti si hrály. (ti) Sněhuláci roztáli. Cvičení pod tabulkami jen doplnit.
 • uč. str. 177/ cv. 3a) do sešitu (pokud nebudete mít problém, pošlete mně hotové cvičení na mailovou adresu, messenger nebo MMS).
 

Matematika

 • uč. str.117 - 118 aritmetický průměr
 • červenou větu na str. 118 napsat do sešitu
 • uč. str. 118/ cv. 13 do sešitu
 • pracovní sešit str. 52/ cv. 1, 2, 3, 4, 5
 

Vlastivěda

 • uč. str. 74 - 77 - tabulka zápis do sešitu
 • pracovní sešit str. 49/ cv.1, str. 50/ cv. 5, 6, 7
 

Přírodověda

 • uč. str. 78 - 79 - tabulka do sešitu
 • pracovní sešit str. 32 - kapitola 26
 
______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
 
   pokud budete mít s úkoly nějaký problém, pište nebo volejte. Budu ale ráda, když se ozvete jen tak, abych věděla, jak se vám daří a jak danou situaci zvládáte.
 
 
Děkuji a držte se.
 
Mgr. Lenka Komínková
 
 
 

Domácí příprava na týden (30. 3. - 3. 4. 2020)

 
 

Český jazyk - Podmět a přísudek

 • malá modrá brožurka - najděte si, prosím, kapitolu III. SKLADBA
           1) Určování základních větných členů: a) podmět - modrá tabulka (zápis do sešitu - úvodní věty můžete napsat jen v bodech)
                                                                  b) přísudek - modrá tabulka (zápis do sešitu)
 • uč. str. 167/ cv. 3 - šest vět napsat do sešitu, určit jen podmět (čarou) a přísudek (vlnovkou)
 • pracovní sešit str. 35/ cv. 1
 
 

Matematika

 • uč. str. 111/ cv. 5 do sešitu
 • uč. str. 112/ cv. 10 a str. 113/ cv. 22 do sešitu
 • uč. str. 115 - přečíst, vzoreček napsat do sešitu geometrie
 • pracovní sešit str. 46/ cv. 2, 5, 8, 10
 • pracovní sešit str. 48/ cv. 1, 4, 5

 

 

Vlastivěda

 • uč. str. 72 - 74 - tabulka - zápis do sešitu
 • pracovní sešit str. 47/ cv. 1
 
 

Přírodověda

 • uč. str. 76 - 77 - tabulka - zápis do sešitu
 • pracovní sešit str. 32 - kapitola 25
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
 
   pokud se vám bude zdát, že učiva, které posílám, je moc nebo mu nerozumíte a nestíháte, moc to neřešte. Zaměřte se hlavně na český jazyk a matematiku. Pokud dětem něco unikne z vlastivědy nebo přírodovědy, nebude to žádné velké neštěstí.
   Bohužel jsem zjistila, že některá cvičení se neshodují s mými a vašimi učebnicemi či pracovními sešity, takže pokud zadaný úkol nenajdete, nechte ho být.
Je to sice fráze, ale v dané situaci mě nic lepšího nenapadá - věřím, že společně to zvládneme.
 
Děkuji za spolupráci.
 
Mgr. Lenka Komínková
kominkovalena@seznam.cz
mobil: 608 622 029


Domácí příprava na týden (23. 3. - 27. 3. 2020)

 
 

Český jazyk

 

Matematika

 • uč. str. 108/ cv. 5 do sešitu
 • uč. str. 109/ cv. 15 do sešitu
 • uč. str. 110 - pročíst, vzoreček (žlutá tabulka) zapsat do sešitu geometrie
 • pracovní sešit str. 42, 43 - udělejte, co vám půjde
 

Vlastivěda

 • uč. str. 67 - 68 pročíst
 • uč. str. 69 - 71 pročíst, tabulka
 • uč. str. 71 zápis do sešitu
 • prac. sešit str. 46/ cv. 1, 2
 • prac. sešit str. 47/ cv. 4
 

Přírodověda

 • uč. str. 74 - 75 pročíst, tabulka zápis do sešitu
 • prac. sešit str. 31/ cv. 1, 4
 
Angličtina
přečíst příběh v uč.str.20, str.21,cv.4b písemně do sešitů Exercise book
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava na týden (16. 3. - 20. 3. 2020)

 
 

Český jazyk

 • učivo časování sloves, slovesný způsob - uč. str. 153 - tabulka - zápis do sešitu - tučně vytištěné
 • uč. str. 153/ cv. 2 - do sešitu 7 vět
 • uč. str. 154/ cv. 3 - ústně
 • uč. str. 154 - tabulka - zápis do sešitu - tučně vytištěné, stručně
 • uč. str. 156 - tabulka - do sešitu - stručně - stačí tvary podmiňovacího způsobu
 • uč. str. 157/ cv. 2 - ústně
 • pracovní sešit - po str. 32
 

Matematika

 • uč. str. 105 - pročíst
 • uč. str. 106 - zaokrouhlování des. čísel
 • uč. str. 106/ cv. 2 - do sešitu
 • uč. str. 107/ cv. 12 - do sešitu
 • pracovní sešit - str. 36/ cv. 3, 5, 6, 7, 8
 • pracovní sešit - str. 38/ cv. 1 a), 2, 3, 4, 6
 

Vlastivěda

 • uč. str. 64 - tabulka - zápis do sešitu
 • uč. str. 66 - tabulka - zápis do sešitu
 • pracovní sešit - str. 41/ cv. 1
 • pracovní sešit - str. 42/ cv. 1
 • pracvoní sešit - str. 43/ cv. 2
 

Přírodověda

 • uč. str. 69 - tabulka - zápis do sešitu
 • uč. str. 70 - 73 - tabulka - zápis do sešitu
 • pracovní sešit - kapitola 23
 
 

Angličtina

 • Přivlastňovací tvary, uč. str. 19 - prohlédnout obrázky, doplnit tvary zájmen
 • uč. str. 19/ cv. 7 písemně do sešitů Exercise book
 • Otázky se slovesem BE, opakování
 • uč.str. 21, cv.3 písemně do sešitu Exercise book
 
 
Kontakt pro případné dotazy:
kominkovalena@seznam.cz