5. ročník

 

Domácí příprava na týden (8. 6. - 12. 6. 2020)

 
 
Vážení rodiče,
 
   chtěla bych vám moc poděkovat za spolupráci a za to, jak jste plnili zadané úkoly. Vím, že to pro vás nebylo jednoduché a o to víc si vaší práce vážím. Přeji vám klidné prázdniny a pěknou dovolenou, ať už ji strávíte kdekoli.
 
S pozdravem
Mgr. Lenka Komínková
 
 
Český jazyk
 • PS str. 46/ cv. 8, 9 - jen doplnit
 • PS str. 47/ cv. 10, 12 -  jen doplnit
 
Matematika
 • uč. str. 153/ cv. 6 a, b, 11 do sešitu
 • uč. str. 155/ cv. 15 - ústně
 • PS str. 82/ cv. 5, 7, 10
 • PS str. 96/ cv. 1, 5, 6
 
Přírodověda
 • uč. str. 106 závěrečný test
___________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava na týden (1. 6. - 5. 6. 2020)

 
Český jazyk
 • PS str. 44/ cv. 2, 4
 • PS str. 45/ cv. 6, 7 a), b)
 • v učebnici je opakování od str. 211, pokud budete chtít, udělejte si některá cvičení ústně
 
Matematika
 • uč. str. 152/ cv. 1, 2 do sešitu
 • PS str. 74/ cv. 5
 • PS str. 76/ cv. 1
 • PS str. 80/ cv. 1
 
Přírodověda
 • uč. str. 101 - 103 přečíst, zápis ne
_____________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava na týden (25. 5. - 29. 5. 2020)

 

Český jazyk

 • uč. str. 197 - 199 tabulka str. 198 zápis do sešitu, tabulka str. 199 jen přečíst
 • PS str. 43/ cv. 2 do sešitu
 

Matematika

 • uč. str. 150/ cv. 6, 10 do sešitu
 • PS str. 68/ cv. 4
 • PS str. 72/ cv. 8
 

Vlastivěda

 • uč. str. 102 - 104 závěrečený test
 
Anglický jazyk
-přepsat 10 vět s doplněnými tvary slovesa HAVE GOT s obou cvičení do sešitu Exercise book, poslat na můj e-mail
 
 
 
 

Přírodověda

 • uč. str. 94 - 101 - přečíst, zápis ne
_____________________________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava na týden (18. 5. - 22. 5. 2020)

 

Český jazyk

 • modrá brožurka - kapitola 3 Věta jednoduchá a souvětí - zbývající cvičení - doplňte jen chybějící písmena a zkuste doplnit i čárky v souvětí...Jiné úkoly dělat nemusíte
 • PS str. 42/ cv. 2 ústně
 

Matematika

 • uč. str. 142/ cv. 27 do sešitu
 • uč. str. 145/ cv. 7 - 2 příklady do sešitu
 • PS str. 66/ cv. 1, 5
 

Vlastivěda

 • uč. str. 93 - 97 přečíst, zápis ne
 • PS str. 60/ cv. 1
 • PS str. 62/ cv. 8
 

Přírodověda

 • uč. str. 92 - 94 přečíst, zápis ne (pokud budete mít problém o tomto učivu s dětmi mluvit, tak kapitolu vynechejte)
 
Anglický jazyk
 
- přečíst tabulku, sloveso HAVE GOT (česky MÍT, VLASTNIT) v kladném tvaru, viz Sloveso HAVE GOT, kladné tvary.JPG (779,3 kB)
- přepsat tři vzorové věty pod tabulkou do sešitu Exercise book a přeložit do češtiny
 
___________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava na týden (11. 5. - 15. 5. 2020)

 
Český jazyk
 • modrá brožurka - najděte si, prosím, kapitolu 3 Věta jednoduchá a souvětí, modré tabulky - zápis do sešitu, cvičení pod druhou tabulkou doplnit
 • PS str. 42/ cv. 1 udělejte jen první úkol (rozlišit J a S)
 
Matematika
 • uč. str. 140 Dělení desetinných čísel deseti a stem, červené věty - zápis do sešitu
 • uč. str. 140/ cv. 4 do sešitu
 • uč. str. 141/ cv. 12 do sešitu
 
Vlastivěda
 • tento týden nic
 
Přírodověda
 • uč. str. 89 - 91, tabulka - zápis do sešitu stručně
 • PS str. 36 - kapitola 31/ cv. 1, 2
_____________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava na týden (4. 5. - 7. 5. 2020)

 

Český jazyk

 • PS str. 37/ cv. 7
 • PS str. 39/ cv. 10 jen doplnit
 • PS str. 40/ cv. 11 jen doplnit
 • PS str. 41/ cv. 14, 15 jen doplnit
 • PS str. 41/ cv. 16
 

Matematika

 • uč. str. 135 Násobení desetinných čísel deseti a stem, červené věty ze str. 135 a 136 napsat do sešitu
 • uč. str. 135/ cv. 4 do sešitu
 • uč. str. 136/ cv. 15 do sešitu
 • PS str. 60/ cv. 1, 4
 • PS str. 62/ cv. 2, 3
 

Vlastivěda

 • uč. str. 88 - 92 přečíst, zápis nepsat
 • PS str. 58/ cv. 4
 

Přírodověda

 • uč. str. 86 - 89 přečíst, tabulka - zápis do sešitu
 • PS str. 36/ cv. 1
________________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava na týden (27. 4. - 30. 4. 2020)

 

Český jazyk

 • opakování shody přísudku s podmětem
 • PS str. 37/ cv. 5
 • uč. str. 190/ cv. 2 do sešitu - pošlete, prosím, jakkoliv ke kontrole
 

Matematika

 • uč. str. 132/ cv. 39 do sešitu
 • uč. str. 133/ cv. 45 do sešitu
 • PS str. 58/ cv. 1, 2, 4
 

Vlastivěda

 • uč. str. 84 - 87 přečíst, zápis nepsat
 • PS str. 55/ cv. 3
 • PS str. 56/ cv. 5
 

Přírodověda

 • uč. str. 84 - 85 přečíst, tabulka - zápis do sešitu
 • PS str. 35/ cv. 1, 2
Anglický jazyk
přepsat cvičení se správnými tvary do sešitů Exercise book, poslat na e-mail
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava na týden (20. 4. - 24. 4. 2020)

 

Český jazyk

 • modrá brožurka - kapitola c) Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - tabulka zápis do sešitu - stručně, cvičení pod ní doplnit
 • uč. str. 181 - 186 - přečíst oranžové tabulky
 • uč. str. 183/ cv. 5, 6 ústně
 • uč. str. 186/ cv. 3 ústně
 

Matematika

 • uč. str. 128 - 129 - sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, červené věty - zápis do sešitu
 • uč. str. 128/ cv. 4 do sešitu
 • uč. str. 128/ cv. 7 do sešitu
 

Vlastivěda

 • uč. str. 80 - 83 - zápis NE
 • PS str. 53/ cv. 4
 • PS str. 54/ cv. 5, 6
 

Přírodověda

 • uč. str. 82 - 84, tabulka - zápis do sešitu - stručně
 • PS str. 34/ cv. 1
 • PS str. 35/ cv. 4
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče,
 
   věřím, že zadané úkoly plníte poctivě a všechny, ale trochu nemile mě překvapilo, že úkol z českého jazyka (uč. str. 177/ cv. 3a) z minulého týdne poslali z jedenácti jen čtyři z vás. Přece jen v době chytrých telefonů a internetu se mně moc nechce věřit tomu, že tolik z vás má s posláním problém. Navíc se neozval nikdo, komu by to činilo potíže a zpětná vazba pro učitele je běžný postup při vyučování na dálku. Takže budu ráda, pokud úkol pošlete dodatečně.
 
 
S pozdravem
Mgr. Lenka Komínková
 

Domácí příprava na týden (14. 4. - 17. 4. 2020)

 

Český jazyk

 • modrá brožurka - kapitola b) Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným - tabulka - zápis do sešitu, cvičení pod ní doplnit
 • modrá brožurka - kapitola d) Shoda přísudku s podmětem všeobecným - tabulka - zápis do sešitu, cvičení pod ní doplnit
 

Matematika

 • uč. str. 123/ cv. 2 do sešitu
 • uč. str. 125 - červená věta - napsat do sešitu
 • uč. str. 126/ cv. 28 do sešitu
 • PS str. 54/ cv. 3
 • PS str. 56/ cv. 2, 4
 

Přírodověda

 • uč. str. 80 - 81 - přečíst, tabulka str. 81 zápis do sešitu
 • PS str. 33/ cv. 1, 2...str. 34/ cv. 4, 5, 6
 

Vlastivěda

 • uč. str. 77 - 79 - přečíst, tabulka str. 79 zápis do sešitu
 • PS str. 50/ cv. 2...str. 52/ cv. 5, 6, 7
 
Anglický jazyk
 
-přečíst gramatické tabulky
-příklady ve větách přepsat do sešitů Exercise book, přeložit do češtiny, poslat na můj e-mail (postačí ofotit, formát JPG)
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
 
   děkuji všem, kteří se ozvali, jsem ráda, že jste zdraví a v pořádku.
V rámci možností vám přeji pěkné prožití Velikonoc.
 
 
S pozdravem
Mgr. Lenka Komínková
 
 
 

Domácí příprava na týden (6. 4. - 10. 4. 2020)

 

Český jazyk

 • učivo Shoda přísudku s podmětem - najděte si, prosím, v modré brožurce tabulku a) Přehled shody přísudku s podmětem do sešitu. Druhou tabulku pročíst (pomůcka - ukazovat si na podmět ty, ti např. (ty) Děti si hrály. (ti) Sněhuláci roztáli. Cvičení pod tabulkami jen doplnit.
 • uč. str. 177/ cv. 3a) do sešitu (pokud nebudete mít problém, pošlete mně hotové cvičení na mailovou adresu, messenger nebo MMS).
 

Matematika

 • uč. str.117 - 118 aritmetický průměr
 • červenou větu na str. 118 napsat do sešitu
 • uč. str. 118/ cv. 13 do sešitu
 • pracovní sešit str. 52/ cv. 1, 2, 3, 4, 5
 

Vlastivěda

 • uč. str. 74 - 77 - tabulka zápis do sešitu
 • pracovní sešit str. 49/ cv.1, str. 50/ cv. 5, 6, 7
 

Přírodověda

 • uč. str. 78 - 79 - tabulka do sešitu
 • pracovní sešit str. 32 - kapitola 26
 
______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
 
   pokud budete mít s úkoly nějaký problém, pište nebo volejte. Budu ale ráda, když se ozvete jen tak, abych věděla, jak se vám daří a jak danou situaci zvládáte.
 
 
Děkuji a držte se.
 
Mgr. Lenka Komínková
 
 
 

Domácí příprava na týden (30. 3. - 3. 4. 2020)

 
 

Český jazyk - Podmět a přísudek

 • malá modrá brožurka - najděte si, prosím, kapitolu III. SKLADBA
           1) Určování základních větných členů: a) podmět - modrá tabulka (zápis do sešitu - úvodní věty můžete napsat jen v bodech)
                                                                  b) přísudek - modrá tabulka (zápis do sešitu)
 • uč. str. 167/ cv. 3 - šest vět napsat do sešitu, určit jen podmět (čarou) a přísudek (vlnovkou)
 • pracovní sešit str. 35/ cv. 1
 
 

Matematika

 • uč. str. 111/ cv. 5 do sešitu
 • uč. str. 112/ cv. 10 a str. 113/ cv. 22 do sešitu
 • uč. str. 115 - přečíst, vzoreček napsat do sešitu geometrie
 • pracovní sešit str. 46/ cv. 2, 5, 8, 10
 • pracovní sešit str. 48/ cv. 1, 4, 5

 

 

Vlastivěda

 • uč. str. 72 - 74 - tabulka - zápis do sešitu
 • pracovní sešit str. 47/ cv. 1
 
 

Přírodověda

 • uč. str. 76 - 77 - tabulka - zápis do sešitu
 • pracovní sešit str. 32 - kapitola 25
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
 
   pokud se vám bude zdát, že učiva, které posílám, je moc nebo mu nerozumíte a nestíháte, moc to neřešte. Zaměřte se hlavně na český jazyk a matematiku. Pokud dětem něco unikne z vlastivědy nebo přírodovědy, nebude to žádné velké neštěstí.
   Bohužel jsem zjistila, že některá cvičení se neshodují s mými a vašimi učebnicemi či pracovními sešity, takže pokud zadaný úkol nenajdete, nechte ho být.
Je to sice fráze, ale v dané situaci mě nic lepšího nenapadá - věřím, že společně to zvládneme.
 
Děkuji za spolupráci.
 
Mgr. Lenka Komínková
kominkovalena@seznam.cz
mobil: 608 622 029


Domácí příprava na týden (23. 3. - 27. 3. 2020)

 
 

Český jazyk

 

Matematika

 • uč. str. 108/ cv. 5 do sešitu
 • uč. str. 109/ cv. 15 do sešitu
 • uč. str. 110 - pročíst, vzoreček (žlutá tabulka) zapsat do sešitu geometrie
 • pracovní sešit str. 42, 43 - udělejte, co vám půjde
 

Vlastivěda

 • uč. str. 67 - 68 pročíst
 • uč. str. 69 - 71 pročíst, tabulka
 • uč. str. 71 zápis do sešitu
 • prac. sešit str. 46/ cv. 1, 2
 • prac. sešit str. 47/ cv. 4
 

Přírodověda

 • uč. str. 74 - 75 pročíst, tabulka zápis do sešitu
 • prac. sešit str. 31/ cv. 1, 4
 
Angličtina
přečíst příběh v uč.str.20, str.21,cv.4b písemně do sešitů Exercise book
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava na týden (16. 3. - 20. 3. 2020)

 
 

Český jazyk

 • učivo časování sloves, slovesný způsob - uč. str. 153 - tabulka - zápis do sešitu - tučně vytištěné
 • uč. str. 153/ cv. 2 - do sešitu 7 vět
 • uč. str. 154/ cv. 3 - ústně
 • uč. str. 154 - tabulka - zápis do sešitu - tučně vytištěné, stručně
 • uč. str. 156 - tabulka - do sešitu - stručně - stačí tvary podmiňovacího způsobu
 • uč. str. 157/ cv. 2 - ústně
 • pracovní sešit - po str. 32
 

Matematika

 • uč. str. 105 - pročíst
 • uč. str. 106 - zaokrouhlování des. čísel
 • uč. str. 106/ cv. 2 - do sešitu
 • uč. str. 107/ cv. 12 - do sešitu
 • pracovní sešit - str. 36/ cv. 3, 5, 6, 7, 8
 • pracovní sešit - str. 38/ cv. 1 a), 2, 3, 4, 6
 

Vlastivěda

 • uč. str. 64 - tabulka - zápis do sešitu
 • uč. str. 66 - tabulka - zápis do sešitu
 • pracovní sešit - str. 41/ cv. 1
 • pracovní sešit - str. 42/ cv. 1
 • pracvoní sešit - str. 43/ cv. 2
 

Přírodověda

 • uč. str. 69 - tabulka - zápis do sešitu
 • uč. str. 70 - 73 - tabulka - zápis do sešitu
 • pracovní sešit - kapitola 23
 
 

Angličtina

 • Přivlastňovací tvary, uč. str. 19 - prohlédnout obrázky, doplnit tvary zájmen
 • uč. str. 19/ cv. 7 písemně do sešitů Exercise book
 • Otázky se slovesem BE, opakování
 • uč.str. 21, cv.3 písemně do sešitu Exercise book
 
 
Kontakt pro případné dotazy:
kominkovalena@seznam.cz