KPZŠ

Rodiče se na činnosti školy mohou podílet prostřednictvím činnosti KPZŠ nebo prostřednictvím svých zástupců ve školské radě.

Spolek rodičů při ZŠ Bohuslavice 

Předseda KPZŠ: Škurek Radek

Výbor: Brachová Daniela

            Svobodová Lenka

            Škurková Lenka