Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020

Aktualizace kroužků během září, zahájení od 1. října 2019
 
 

Pěvecký kroužek (pro 1. i 2. stupeň); 

vyučující: Mgr. P. Sklenáková (čtvrtek 12:30 – 13:15)

Příprava na příjímací zkoušky  - šablony (pro 9. ročník); 

Matematika - vyučující: Mgr. J. Střídová (pondělí 14:35 – 14:55)
Český jazyk - vyučující: Mgr. J. Syslová (pondělí 13:20 - 14:50 1x za 14 dní)

Sportovní hry (pro 2. – 5. ročník); 

vyučující: Mgr. L. Komínková (pondělí 12:30 – 13:15)

Kroužek keramiky 

vyučující: Hana Nováková

Kroužek hudební

vyučující: p. K. Vlach (středa)

 

 

Poznámka: Přihlášení do kroužku je závazné na celé dané pololetí.