Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019 

Pěvecký kroužek (pro 1. i 2. stupeň); 

vyučující: Mgr. P. Sklenáková (čtvrtek 12:30 – 13:15)

Příprava na příjímací zkoušky (pro 9. ročník); 

Matematika - vyučující: Mgr. J. Střídová (pondělí 14:35 – 14:55)
Český jazyk - vyučující: Mgr. J. Syslová (středa 13:20 - 14:50 1x za 14 dní)

Sportovní hry (pro 2. – 5. ročník); 

vyučující: Mgr. L. Komínková (pondělí 12:30 – 13:15)

Deskové hry - šablony (1. pololetí);

vyučující: Mgr. J. Střídová (čtvrtek 12.00 - 13.30)

Kroužek keramiky 

vyučující: Hana Nováková

Kroužek Netradiční výtvarné dílny (3. - 7. ročník)

vyučující: Mgr. Jitka Helová (v úterý 13.30 - 14.45)

Kroužek hudební

vyučující: p. K. Vlach (středa)

 

 

Poznámka: Přihlášení do kroužku je závazné na celé dané pololetí.