Informace o MŠ

 

Výsledky zápisu do MŠ ze dne 12. 5. 2022

Výsledky zápisu do MŠ 2022-2023.pdf (185900)

 

Vážení rodiče, oznamujeme, že od 1.11. 2021 bude pro nedostatek personálu v provozu pouze jedna třída MŠ. Pokud je tedy vaše dítě zdravé, nevykazuje známky nákazy a máte zájem ho od 1.11. do třídy umístit, přihlaste ho  závazně na tel. +420 732 526 515 a to do pátku 29.10.2021 do 10:00. 

Se vší vážností a úctou vás prosím o spolupráci. Pokud bude vaše dítě vykazovat známky infekčního onemocnění, prosím buďte ohleduplní a zůstaňte s dítětem doma. V případě prokázání přítomnosti viru SARS (onemocnění COVID 19) vám příslušný dětský lékař vystaví potvrzení o ošetřování člena rodiny. 
Nadále sledujte naše webové stránky, do 1.11.2021 je ještě "daleko", situace se může nečekaně změnit. 
Všem našim nemocným žáčkům, učitelkám a rodičům přeji brzké uzdravení a hodně sil pro následnou rekonvalescenci. 
Lenka Dlouhá, ředitelka školy. 
 
 

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem bude MŠ v době od 25.10.2021 do 29.10.2021 uzavřena.  Důvodem uzavření mateřské školy je nemožnost zajištění bezpečného provozu pro nedostatek provozního personálu.
Znovu bude MŠ otevřena dne 1.11.2021.

Lenka Dlouhá, ředitelka MŠ

 

________________________________________________________________________________________

Přerušení provozu MŠ o letních prázdninách

Oznamujeme zákonným zástupcům, že z organizačních a technických důvodů bude  od 7.7. do 20.8.2021 provoz MŠ UZAVŘEN. Obnovení provozu od 23.8.2021 od 6:30. 

Mgr. Lenka Dlouhá

_________________________________________________________________________________________________

 

od 2. 5. 2021

Distanční výuka pro některé Myšičky a Žabičky i po dalším rozvolnění pokračuje, a tak se můžete s dětmi pustit do úkolů, které najdete v odkazech níže.

Pracovní listy 3. 5. - 7. 5. 2021 - hmyzí říše
Pracovní listy Myšičky a Žabičky.docx

Pracovní listy 26. 4. - 30. 4. 2021
Pracovní listy Myšičky a Žabičky-čarodějnice.docx

Pracovní listy 19. 4. - 23. 4. 2021
Pracovní listy Myšičky a Žabičky.docx

Pracovní listy 12. 4. - 16. 4. 2021
Zvířátka.docx

 

 
Nová informace: 2. 3. 2021

PLATBA

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci si prosím pozastavte platbu za úplatu za vzdělávání pro tento měsíc.

                                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

 

Nová informace: 1. 3. 2021

PROVOZ MŠ OD 3. BŘEZNA

Díky novým vládním opatřením přechází provoz mateřské školy od středy 3. března na distanční režim. Online výuka bude probíhat denně od 11 hodin pomocí jednoduché aplikace Zoom, ke které se lze připojit přímo z webového prohlížeče, nicméně mnohem lepší je použít klienta. Jedná se o malou aplikaci, která Vám usnadní ovládání. Aplikace je dostupná pro počítače, Android či iOS. Doporučujeme desktop verzi pro počítače. Instrukce k instalaci Zoom naleznete v odkazu níže. Offline výuka bude probíhat formou pracovních listů. Vyzvedávání a odevzdávaní proběhne vždy v pátek od 13:00 do 13:30 hodin ve vestibulu školy u asistentky pedagoga, paní Gabriely Krčmářové. Pracovní listy odevzdávejte v eurofólii.

Jak nainstalovat Zoom?

 

Nová informace: 15. 2. 2021

PROVOZ MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu onemocnění většiny personálu, se MŠ od 16. 2. - 19. 2. 2021, po dohodě se zřizovatelem, uzavírá.

Pro další informace prosím sledujte webové stránky školy.

                                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

 

Nová informace: 9. 2. 2021

PROVOZ MŠ

Vážení rodiče,

zjišťujeme zájem o umístění Vašeho dítěte do MŠ ve dnech: pondělí 15. 2. – pátek 19. 2. 2021.

Prosíme o závazné přihlášení/ odhlášení dětí učitelkám MŠ. Na základní škole jsou v tyto dny jarní prázdniny.                                                                                                                    

                                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

 
 
 
 
 
Nová informace 13.1.2021

 

 

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÝCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE BOHUSLAVICE

PLATNÉ OD 11. 1. 2021 vzhledem ke COVID-19

- Provoz MŠ zůstává od 11.1.2021 nadále v běžném režimu.

- Vzhledem k situaci s COVID-19 žádáme rodiče o ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP ke zdraví všech osob přítomných v MŠ. Sledujte aktuální informace týkající se případných změn na nástěnkách tříd a webu školy.

- Škola se řídí platnými předpisy, zejména dokumentem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ .

- Pobyt dětí v prostorách MŠ JE BEZ ROUŠEK.

- Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží (rýma, kašel, teplota…).

- Při vstupu do budov MŠ bude připravena dezinfekce na ruce.

- Po příchodu dítěte do MŠ a převlečení dítěte v šatně je nutné, aby pedagog dohlédl na řádné umytí rukou před vstupem do třídy.

- Prostory MŠ budou pravidelně uklízeny, větrány a několikrát denně dezinfikována riziková místa dle vnitřních předpisů školy.

- Třídy jsou dostatečně vybaveny čistícími, dezinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem i přiměřeným počtem roušek.

- Na základě doporučení odborné lékařské společnosti se považuje hodnota normální tělesné teploty do 37°C.

- Rodič má POVINNOST NAHLÁSIT PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ NEBO POTVRZENÍ COVID-19 tuto skutečnost do MŠ. Pověřená osoba MŠ Mgr. Lucie Štaffová následně ve spolupráci s KHS zvolí další postup.
 

Mgr. Lenka Dlouhá
 ředitelka školy

Bohuslavice 8.1.2021

odkaz Dodatek provozní řád COVID 19.pdf (570433)

___________________________________________________________________________________________________________________________
 

Základní informace

 
            Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, p. o.,  se nachází uprostřed obce, pod kostelem, v klidném prostředí. Vznikla z uvolněných prostor Základní školy, které prošly rekonstrukcí. Mateřská škola je dvoutřídní s povolenou kapacitou 45 dětí. Provozní doba je stanovena od 6:30 do 16:30 hodin.
 

         Třída Žabičky pro nejmladší děti ve věku od 3 do 4 let, nejdříve však děti od 2 let. Zařízení třídy je přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem i skupinovým činnostem dětí. Třídu členíme na pracovní a herní prostor.

Pracovní prostor je vybaven úložným nábytkem, bílou magnetickou tabulí, pěti šestihrannými rostoucími stoly s židličkami tří velikostí, učitelským stolem
s židlí, skříněmi, vozíkem na výtvarný materiál a komodou na pitný režim dětí. Děti zde mají dostatek prostoru pro výtvarnou činnost, učení, didaktické hry
a jiné pracovní aktivity.

Herní prostor dětem nabízí dostatek místa pro hry a činnosti. Disponuje sestavou nábytku na ukládání hraček, regály s kontejnery a mobilními boxy. Je zčásti opatřen barevným kobercem s nízkým vlasem s motivem silnice. Vybavení hračkami a pomůckami je na dobré úrovni. Hračky i pomůcky průběžně doplňujeme novými. Jejich skladba je přizpůsobena věku dětí a jejich potřebám. Umístěny jsou tak, aby byly dětem snadno přístupné, aby si je mohly samy brát a rovněž uklízet podle předem stanovených pravidel.

Herna je členěna do hravých koutků, které slouží pro námětové hry např. „Na domácnost“ - kuchyňka, „Na obchod“, „Na výpravčího“ – vláčková dráha, „Na zedníky“  - velké textilové kostky, konstruktivní hry a stavebnice. V zadní části uprostřed herny je umístěna policová skříň na lehátka a ložní prádlo dětí. Herna též slouží pro polední odpočinek. Lehátka pravidelně připravuje, sklízí provozní pracovnice tak, aby nebyl narušen chod výchovné činnosti.

Hudební činnosti probíhají v hudebním koutku (klávesy, rytmické hudební nástroje). 
Třída je vybavena televizí a CD přehrávačem. Pro všestranné sportovní aktivity, pohybové činnosti využíváme prostorné herny, která je vybavena sportovním nářadím, mnoha pomůckami na cvičení (překážková dráha, padák, prolézací tunel, skluzavka, míče, míčky, kužely, tyče, obruče) a tělocvičny ZŠ.

Součástí třídy je aktivační a relaxační místnost. Je efektivně oddělena od pracovního prostoru třídy, vybavena pracovním stolem s židlí, skříní na odbornou literaturu a dokumentaci školy, didaktickými pomůckami, kancelářskými přístroji a lékárničkou. Pro dítě disponuje malým dětským stolečkem s židlemi, lehacím i sedacím vakem, také molitanovým herním koutkem. Z místnosti lze díky velkému okýnku sledovat činnosti a pohyb dětí.  

 

            Druhou třídu Myšičky navštěvují starší děti a předškoláci od 5 do 7 let, která se nově otevřela k 30. září 2020. Jedná se o zrcadlově koncipovanou přístavbu stávající třídy, s vlastním sociálním zařízením a kanceláří pro učitelský personál. V případě nemoci dítěte kancelář slouží jako karanténní zóna.

Útulná třída je účelně rozdělena pro řízenou a spontánní činnost dětí. Nemá stálou ložnici, lehátka se denně rozkládají. Ložní prádlo je uloženo v policích pod svou značkou dítěte. Komfortem třídy je podlahové topení. Interiér umocňuje designový nábytek, vhodné didaktické pomůcky
a hračky, které pomáhají rozvíjet dětskou tvořivost a podporují přirozený rozvoj smyslového vnímání dítěte, také koberec i magnetická tabule. Děti mají k dispozici různorodý výtvarný a pracovní materiál. Prostor třídy využívají ke konstruktivním, námětovým hrám, kde jim slouží kuchyňka, ponk
s nářadím a knihovnička s odpočinkovým koutkem. K vybavení patří PC, tiskárna, klávesy a drobné rytmické nástroje.

            V letošním školním roce 2020/2021 jsou třídy naplněné do počtu 29 dětí a ty zde nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí. V obou třídách o děti pečují dvě učitelky s asistentkou pedagoga. Snažíme se, aby vše, co ve společných chvílích děláme, bylo pro děti smysluplné, s konkrétním vztahem ke skutečnosti, aby děti mohly spolupracovat a s pomocí dospělého se samy dobírat poznání.