Aktuální informace pro rodiče:

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

z technických důvodů

ve dnech 2. 1. – 3. 1. 2020 

Přerušení provozu MŠ.pdf (418,8 kB)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________
 

Co dítě potřebuje v MŠ:

 • převlečení na zahradu
 • náhradní spodní prádlo
 • při nepřízni počasí pláštěnku a vhodnou obuv
 • bačkůrky (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodů)
 • spící děti pyžamko
 • cvičební úbor

Prosíme, aby všechny děti měly všechny své věci řádně označené nebo podepsané!

Platby
Výše úplaty  za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019

Základní částka: 200,- Kč měsíčně

Rodiče uhradí úplatu bezhotovostním převodem /trvalý příkaz/  na účet školy – číslo účtu: 181829140/0300 splatnost úhrady vždy  do 20. daného měsíce

variabilní symbol: datum narození dítěte - bez mezer, do zprávy pro příjemce - jméno dítěte

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte!

Osvobození od úplaty:

 1. Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně všem dětem, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání
 2. Zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi.
 3. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.
 4. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě  nebo
 5. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Doklady k osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání předložte ředitelce školy nejpozději do 8. dne měsíce, kdy požadujete  osvobození nebo od kdy nastane změna.

Žádost o osvobození od placení úplaty za předškolní vzdělávání.pdf (179,3 kB)