Plán práce MŠ 2021 - 2022

Září

 • informativní schůzka pro rodiče
 • dílničky – podzimní tvoření dětí, rodičů a rodinných příslušníků (práce s přírodním materiálem)
 • sportovní dopoledne – spolupráce s MŠ z okolí (Raková, Laškov,…)

Říjen

 • divadelní představení v Prostějově
 • vánoční focení dětí (Photodienst Brno, spol. s. r. o)

Listopad

 • pohybové kroužky v rámci výuky
 • lampionový průvod – Martin na bílém koni, odpolední akce pro děti, rodiče, rodinné příslušníky, přátele MŠ a ZŠ
 • vánoční jarmark, rozsvěcování vánočního stromečku – odpolední akce pro děti, rodiče, rodinné příslušníky a přátele MŠ a ZŠ, prodej výrobků dětí z MŠ, pásmo básní a písniček
  u stromečku – ZŠ

Prosinec

 • dopis Ježíškovi – návštěva místní pošty, odeslání dopisu pro Ježíška (dopolední akce pro děti)
 • mikulášská besídka – vystoupení předškoláků (Charita Bohuslavice)
 • pečení vánočních perníčků – dopolední akce v MŠ
 • vánoční posezení se seniory – děti z MŠ přednáší místním seniorům krátké pásmo básní, písní (Komunitní centrum Bohuslavice)
 • vánoční besídka – kinosál, pro veřejnost
 • návštěva místního kostela – zpěv koled, požehnání faráře, betlém
 • vánoční besídka ve třídě MŠ – koledy, tanečky, rozbalování dárků, vánoční cukroví (dopolední program pro děti)

Leden

 • Zvířátka v zimě – beseda o myslivosti
 • Ledový den – dopoledne ve třídách i na zahradě (stavby ze sněhu, pokusy s ledem)
 • bobování dětí v rámci pobytu venku – dle sněhové nadílky

Únor

 • beseda s psycholožkou na téma školní zralost
 • maškarní karneval, dopolední akce, balíčky pro děti (KPZŠ)

Březen

 • týden knihy s návštěvou knihovny
 • jarní tvoření

Duben

 • zápis dětí do 1. třídy ZŠ
 • Velikonoční radovánky - velikonoční hry a hledání vajíček od zajíčka
 • čarodějnický rej – v dopoledních hodinách, pro děti připravené soutěže, občerstvení, hudba; balíčky pro děti, diplomy (KPZŠ)
 • Koloběžkování – dopravní den na hřišti 
 • beseda s hasiči - Konice

Květen

 • zápis dětí do MŠ
 • beseda s učitelkou 1. třídy ZŠ pro rodiče předškoláků
 • vystoupení ke Dne matek (kinosál)
 • vystoupení předškoláků ke Dni matek (Charita Bohuslavice)
 • focení dětí na závěr roku, společné foto, tablo (předškoláci)

Květen – červen

 • výlet

Červen

 • oslava Dne dětí; balíčky pro děti (KPZŠ)
 • policie ČR, beseda o bezpečnosti o prázdninách, silniční provoz (dopolední akce)
 • závěr školního roku, pasování předškoláků