Provozní doba

Provoz MŠ: 

6:30 – 16:30 hod - celodenní provoz:

  • Příchody dětí: 6:30 – 8:00 hod
  • Odchody dětí po obědě: 12:00 – 12:30 hod
  • Odpolední odchody: 14:30 – 16:30 hod
  • Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8.00 - 12.00 hod

Mateřská škola z bezpečnostních důvodů uzamčena.
Individuální příchody a odchody dětí je třeba předem domluvit s třídními učitelkami.