Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice

Bohuslavice 19

798 56 Bohuslavice

IČ: 750 21 226, DIČ: 326-75021226, IZO ZŠ: 102 591 318

telefon: 582 383 034

e-mail: zsbohuslavice@volny.cz

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní škola Bohuslavice je plně organizovanou vesnickou školou vyučující žáky od 1. do 9. ročníku.  V letošním školním roce má naše škola 77 žáků.

Naším prvořadým cílem je žáky dobře připravit pro život, další vzdělávání a úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední školy. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost výuce světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat a byli jak iniciativní, tak flexibilní.

Hlavní vizi naší práce jsme shrnuli do školního vzdělávacího programu s názvem Společná cesta. Preferujeme vzájemnou toleranci, otevřenost, zodpovědnost a respektování osobnosti žáků. Snažíme se vytvořit příjemné, bezpečné a motivující prostředí pro jejich úspěšný rozvoj.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.