Školní rok 2019/2020

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Lenka Dlouhá, ředitelka školy

Mgr. Martin Neoral, zástupce ředitele školy 

Mgr. Lenka Vévodová, třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Petra Sklenáková, třídní učitelka 2. a 3. třídy

Mgr. Lenka Komínková, třídní učitelka 4. a 5. třídy

Mgr. Martin Synek, třídní učitel 6. třídy

Mgr. Jana Střídová, třídní učitelka 7. třídy a ICT koordinátor

Ing. Monika Greplová, třídní učitelka 8. a 9. třídy 

Mgr. Jitka Syslová, učitelka 2. stupně a výchovná poradkyně

Mgr. Michaela Pavelová  učitelka 2. stupně 

Božena Konečná, vychovatelka ve školní družině, 

Bc. Lenka Recová, asistentka pedagoga

Zdeňka Knoblochová, asistentka pedagoga

Irena Bílá, asistentka pedagoga

 

Správní zaměstnanci:

Ivana Budínská, uklizečka

Vladislav Kvapil, topič