Školní rok 2022/2023

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Martin Neoral, zástupce statutárního orgánu               neoral.martin@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Simona Šmídová, třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Svatava Dvořáková, třídní učitelka 2. třídy,                              dvorakova.svatava@zsamsbohuslavice.cz
                                        výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Vévodová, třídní učitelka 3. třídy                                  vevodova.lenka@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Petra Sklenáková, třídní učitelka 4. třídy                                sklenakova.petra@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Jiří Štrajt, třídní učitel 5. třídy                                                         strajt.jiri@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Regina Valentová, třídní učitelka 6. třídy                                  valentova.regina@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Martina Kopečná, třídní učitelka 7. a 8. třídy                           kopecna.martina@zsamsbohuslavice.cz

Ing. Monika Greplová, třídní učitelka 9. třídy                                  greplova.monika@zsamsbohuslavice.cz  

Mgr. Jitka Syslová, učitelka                                                      syslova.jitka@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Jana Střídová, učitelka                                                   stridova.jana@zsamsbohuslavice.cz 

Ing. Renáta Růžičková, učitelka

Mgr. Irena Bílá, učitelka

 

Mgr. Michaela Hanesová

vychovatelka ve školní družině                                                 hanesova.michaela@zsamsbohuslavice.cz

Božena Konečná, vychovatelka ve školní družině

Soňa Zbořilová, asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Petra Koláčková, asistentka pedagoga

Vojtěch Nakládal, asistent pedagoga

Zdeňka Knoblochová, asistentka pedagoga

Josef Popelka, asistent pedagoga

Dagmar Jedličková, asistentka pedagoga

Ondřej Procházka, asistent pedagoga

 

 

Správní zaměstnanci:

Miluše Mikmeková, uklízečka

Vladislav Kvapil, topič