Školní rok 2020/2021

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Lenka Dlouhá, ředitelka školy                                              zsbohuslavice@volny.cz

Mgr. Martin Neoral, zástupce ředitele školy                                  neoral.martin@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Svatava Dvořáková, třídní učitelka 1. třídy                              dvorakova.svatava@zsamsbohuslavice.cz
                               výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Vévodová, třídní učitelka 2. třídy                                  vevodova.lenka@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Petra Sklenáková, třídní učitelka 3. třídy                                sklenakova.petra@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Jiří Štrajt, třídní učitel 4. a 5. třídy                                          strajt.jiri@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Martina Kopečná, třídní učitelka 6. a 7. třídy                           kopecna.martina@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Jana Střídová, třídní učitelka 8. třídy                                         stridova.jana@zsamsbohuslavice.cz 

Ing. Monika Greplová, třídní učitelka 9. třídy                                  greplova.monika@zsamsbohuslavice.cz  

Mgr. Jitka Syslová, učitelka 2. stupně                                                  syslova.jitka@zsamsbohuslavice.cz

Mgr. Regina Valentová  učitelka 2. stupně                                    valentova.regina@zsamsbohuslavice.cz

Ondřej Procházka 

Božena Konečná, vychovatelka ve školní družině

Mgr. Michaela Hanesová, vychovatelka ve školní družině               hanesova.michaela@zsamsbohuslavice.cz

Bc. Lenka Recová, asistentka pedagoga

Zdeňka Knoblochová, asistentka pedagoga

Mgr. Irena Bílá, asistentka pedagoga

Josef Popelka, asistent pedagoga

Jana Suchá, asistent pedagoga

Nikola Kučerová, asistent pedagoga

Dagmar Jedličková, asistent pedagoga

Soňa Zbořilová, asistent pedagoga

 

Správní zaměstnanci:

Miluše Mikmeková - uklizečka

Kateřina Kráčmarová, uklizečka

Vladislav Kvapil, topič