Školní rok 2020/2021

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Lenka Dlouhá, ředitelka školy

Mgr. Martin Neoral, zástupce ředitele školy 

Mgr. Lenka Vévodová, třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Petra Sklenáková, třídní učitelka 2. a 3. třídy

Mgr. Lenka Komínková, třídní učitelka 4. a 5. třídy

Mgr. Michaela Pavelová, třídní učitelka 6. třídy

Mgr. Jana Střídová, třídní učitelka 7. třídy a ICT koordinátor

Ing. Monika Greplová, třídní učitelka 8. a 9. třídy 

Mgr. Jitka Syslová, učitelka 2. stupně a výchovná poradkyně

Mgr. Regina Valentová  učitelka 2. stupně 

Mgr. Martina Kopečná učitelka 2. stupně

Božena Konečná, vychovatelka ve školní družině, 

Bc. Lenka Recová, asistentka pedagoga

Zdeňka Knoblochová, asistentka pedagoga

Irena Bílá, asistentka pedagoga

Josef Popelka, asistent pedagoga

Jana Suchá, asistent pedagoga

 

Správní zaměstnanci:

Ivana Budínská, uklizečka

Vladislav Kvapil, topič