Školní rok 2019/2020

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Lenka Vévodová, zástupce ředitele školy, statutární zástupce

Bc. Jana Dračková, třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Petra Sklenáková, třídní učitelka 2. a 3. třídy

Mgr. Lenka Komínková, třídní učitelka 4. a 5. třídy

Mgr. Jana Střídová, třídní učitelka 6. třídy a ICT koordinátor

Ing. Monika Greplová, třídní učitelka 7. třídy 

Mgr. Martin Synek, třídní učitel 8. a 9. třídy

Mgr. Jitka Syslová, učitelka 2. stupně a výchovná poradkyně

Mgr. Michaela Pavelová  (zástup za Mgr. Martinu Kopečnouučitelka 2. stupně 

Božena Konečná, vychovatelka ve školní družině, 

Lenka Recová, asistentka pedagoga

Zdeňka Knoblochová, asistentka pedagoga

Irena Bílá, asistentka pedagoga

 

Správní zaměstnanci:

Ivana Budínská, uklizečka

Vladislav Kvapil, topič