Školní rok 2019/2020

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy

Bc. Jana Dračková, třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Petra Sklenáková, třídní učitelka 2. a 3. třídy

Mgr. Lenka Komínková, třídní učitelka 4. a 5. třídy

Mgr. Jana Střídová, třídní učitelka 6. třídy a ICT koordinátor

Mgr. Martina Kopečná, třídní učitelka 7. třídy

Mgr. Martin Synek, třídní učitel 8. a 9. třídy

Mgr. Jitka Syslová, učitelka 2. stupně a výchovná poradkyně

Ing. Monika Greplová, učitelka 2. stupně

Božena Konečná, vychovatelka ve školní družině, 

Lenka Recová, asistentka pedagoga

Zdeňka Knoblochová, asistentka pedagoga

Helena Vybíralová, asistentka pedagoga

 

Správní zaměstnanci:

Ivana Budínská, uklizečka

Vladislav Kvapil, topič