Výchovný poradce - Mgr. Jitka Syslová

- konzultační hodiny pro rodiče pátek 7:00 - 7:30

- konzultační hodiny pro žáky pondělí 7:00 - 7:30