Výchovný poradce 

  • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče i učitele
  • Spolupráce s učiteli při řešení výchovných a výukových problémů dětí
  • Zprostředkování odborných služeb
  • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti
  • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči
  • Pomoc v profesní orientaci žáků – kariérové poradenství – informace o SŠ a přijí

Mgr. Svatava Dvořáková
konzultace: kdykoli po domluvě
Tel: 602 974 194
E-mail: dvorakova.svatava@zsamsbohuslavice.cz