Výchovný poradce - Mgr. Jitka Syslová

- konzultační hodiny čtvrtek 7:00 - 7:30