Kariérní poradenství

PPP Prostějov (Pedagogicko-psychologická poradna)

PPP a SPC OK, pracoviště Prostějov
Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
Telefon: 582 345 139, 582 344 237
E-mail: ppp-prostejov@volny.cz

Pracovní doba: Po - Pá 7:30 - 15:30 hod

 

Detašované pracoviště PPP Konice (Mgr. Zuzana Zikmundová) 

- Vrchlického 349, telefon: 582 397 160

- volat PPP Prostějov, kde domluví termín do Konice)


IPS při ÚP  =

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Testování v IPS ÚP  - K možnosti testování je potřeba se předem objednat

Ing. Eva Ševčíková - 950 154 318 - eva.sevcikova1@uradprace.cz

Mgr. Veronika Berková - 950 154 432 - veronika.berkova@uradprace.cz

○ možnost volby vhodného vzdělání a povolání prostřednictvím testů zájmové struktury (PC) a dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry (tužka a papír)

○ testování probíhá ve spolupráci s pracovníkem IPS, je okamžitě vyhodnoceno, poskytováno zdarma