Zápisové lístky

Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí na střední školu. Zápisový lístek vyplňte dle vzoru níže - vyplňuje se jen 1. část! Do kolonky Datum vyplňte datum odevzdání zápisového lístku na SŠ. Zápisový lístek má své sériové číslo, při ztrátě nebo poškození si náhradní zápisový lístek žák zajišťuje sám písmenou žádostí na krajském úřadě.