Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

  Aktuálně
22.9.2022 Burza práce a vzdělání
Akce proběhne v době od 9.00 do 17.00 hod. ve Společenském domě v Komenského ulici v Prostějově
 
Žáci budou mít možnost se seznámit se zajímavými zaměstnavateli, získají přehled o požadovaných profesích na současném trhu práce a mohou se informovat, jaké učební nebo studijní obory mohou vzhledem k budoucímu pracovnímu uplatnění studovat.
 
 

Základní informace k přijímacímu řízení 2021/2022

 •  Žák může podat 2 přihlášky
 •  Přihlášky se podávají řediteli střední školy do 1. března 2022
 •  Termíny jednotných přijímacích zkoušek: 12. duben 2022, 13. duben 2022 (náhradní termín 10. a 11. květen 2022) 
 •  Žáci hlásící se na obor s maturitní zkouškou konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. 
 •  Pokud žák podá přihlášky na dvě školy s maturitní zkouškou, koná dvě jednotné přijímací zkoušky, přičemž se mu počítá lepší   výsledek. 
 •  Výsledky přijímacího řízení se dozvíte zveřejněním v seznamu přijatých uchazečů. 
 •  Pokud žák nebude přijat, dostane rozhodnutí o nepřijetí. 
 •  Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí 

 Zápisový lístek

 •  Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. 
 •  Zápisový lístek se odevzdává řediteli SŠ nejpozději do 10 dní ode dne doručení o přijetí.
 •  Odevzdáním zápisového lístku se teprve žák stává studentem SŠ
 •  Zápisový lístek lze vzít zpět pouze tehdy, když je úspěšné jeho odvolání, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí na obor s talentovou zkouškou

Žáci nahlásí názvy škol a studijních nebo učebních oborů koncem ledna. ZŠ následně vytiskne přihlášky včetně osobních údajů žáka, známek, zvolených SŠ. Takto vyplněné přihlášky předá zákonnému zástupci žáka (datum bude upřesněn dodatečně). 

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

do 31. ledna 2022      Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 2022      Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

12. dubna 2022          1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.            

13. dubna 2022          2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.       

10. května  2022        1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 2022          2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 


další užitečné odkazy:

Vysoké školy, střední školy, ZŠ a jazykové školy v celé ČR (atlasskolstvi.cz)

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce | Infoabsolvent.cz

Veletrhy vzdělávání, výstavy škol a burzy škol – Stredniskoly.cz

Letak-IPS-Prostejov.pdf (palacka.com)

Nabídka pro ZŠ, VŠ a veřejnost.pdf (email.cz)

 

https://www.burzyskol.cz/