Přijímací řízení 2020

○ 30. listopadu 2019 - odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou

○ 1. března 2020 - odevzdání přihlášek

 

Přijímací zkoušky

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

○ 14. dubna 2020 (út) - 1. termín

○ 15. dubna 2020 (st) - 2. termín

Šestiletá a osmiletá gymnázia:

○ 16. dubna 2020 (čt) - 1. termín

○ 17. dubna 2020 (pá) - 2. termín

Náhradní termíny pro všechny obory:

○ 13. května 2020 (st) - 1. náhradní termín

○ 14. května 2020 (čt) - 2. náhradní termín