Přijímací řízení 2019

○ 30. listopadu 2018 - odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou

○ 1. března 2018 - odevzdání přihlášek


Přijímací zkoušky

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

○ 12. dubna 2019 (pá) - 1. termín

○ 15. dubna 2019 (po) - 2. termín

Šestiletá a osmiletá gymnázia:

○ 16. dubna 2019 (út) - 1. termín

○17. dubna 2019 (st) - 2. termín

Náhradní termíny pro všechny obory:

○ 13. května 2019 (po) - 1. náhradní termín

○ 14. května 2019 (út) - 2. náhradní termín