01. 02. 2021

Také v letošním zvláštním roce budou žáci 9. třídy podávat přihlášky na střední školy. Zde je několik informací:

  • Po vystavení vysvědčení základní škola vytiskne všem vycházejícím žákům přihlášky, kde budou základní údaje: jméno, datum narození, adresa, údaje o zákonném zástupci, údaje o střední škole. Vše si pečlivě zkontrolujte, případné chyby opravte. Jde o přihlášku „nanečisto“ (můžete do ní psát), originál vytiskneme později. 

Vyplňte datum narození zákonného zástupce a podepište (žák i zákonný zástupce).

Potvrzení od lékaře doplníte až na originálu přihlášky.

  • Vyplněnou přihlášku „nanečisto“ doručte nejpozději do 8. února zpět do ZŠ Bohuslavice (nejlépe na email mgr.jitka.syslova@seznam.cz).

  • Škola údaje doplní do systému a vytiskne dva originály přihlášky s vyplněnými středními školami.

  • Originál přihlášky si vyzvednete, opět zkontrolujete, podepíšete a doplníte razítko od lékaře (obory, u kterých to střední škola požaduje).

  • Nejpozději do 1. března 2021 odevzdáte na zvolených středních školách.


 

Přijímací řízení na víceletá gymnázia

  • Ministerstvo předpokládá standardní průběh: zachování termínů pro podání přihlášek (do 1. března 2020), konání jednotné přijímací zkoušky v dubnu a zachování dvou termínů.

Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

  • Uchazeč podává přihlášku na dvě školy. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává na 1. března 2021.
  • Ředitel bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.
  • Pokud počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda bude jakoukoli formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat, či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.
  • Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé ve standardním termínu do 31. ledna 2021. Školní zkouška může proběhnout i distančně.

____________________________________________________________________________________

Deváťáci, pokud jste ze stávající sitauce nervózní, nebojte se, nejste v tom sami, následujte tento odkaz:

2b357af3-a-4414a951-s-sites.googlegroups.com/a/zsmlynska.cz/1st-2011-b/aktuality-1/cestina/PZ.png?attachauth=ANoY7cr8XJL5vEcgetBr1Jy4Bos5r4PJTOCcC8Z5q9vUglxa6ZtszCDwNHnHFryOHsyMSKKSGKruaerjlPe2LZDNWMT2SwzgUw4sy5JiXJ-3ZH4k66KuRPfFSTeKrNpY2OI2Otj_UMPonDY1pRq3dnc2iCP-8h74PtR1cImOQZa8SCZ779n6XY5tac23FtBRV4w3ZbP9yzrADh0uw3TFH7nW52kXWPPQjuWQnqkDfvV4xpgEHjjuZs8%3D&attredirects=0