9. třída

Mnohočleny:

násobení mnohočlenů:
sčítání a odčítání mnohočlenů:
rozklad, vytýkání:
rozklad, vzorce:
 

Výrazy:

Rovnice, nulový součin:
Smysl lomeného výrazu:
Rozšiřování lomených výrazů:
Krácení lomených výrazů:

 

Soustavy rovnic:

metoda dosazovací:
metoda sčítací: