Úřední deska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Ladislav Bílý, IČ: 027174441, se sídlem Ochoz 60, 798 52 Konice

Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý, tel.: 602 369 852,
email.: ladislav.bilybt@gmail.com